Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЛП СЕ ЗАБАВЛЯВА ДА ПРАВИ НОВИ РЕКОРДИ

Основният лихвен процент продължава да поставя рекорди, след като Българската народна банка постанови, че от 7 юни ще купува и продава евро срещу левове по един и същ фиксиран курс - 1.95583 лв. за 1 евро. Това означава, че без каквото и да е оскъпяване, по всяко време банковите ни институции могат да превалутират неограничени количества левове в евро, както и обратното. Така на практика, следвайки закона за скачените съдове, лихвените проценти на междубанковия паричен пазар трайно и стабилно бяха привързани към прилаганите по депозитите в евро на международните финансови пазари. Те пък са под прякото влияние на решенията на Европейската централна банка. През изминалата работна седмица банковата ни система се радваше на отлична левова ликвидност. Това повлия върху резултатите от проведения от БНБ аукцион за продажбата на три месечни държавни съкровищни облигации. По поръчка на Министерството на финансите търгът се проведе на 27 септември. Както обикновено, общото, предложено за продажба количество възлизаше на 12 млн. лв. номинална стойност. За покупката му се състезаваха 18 първични дилъри на ДЦК от общо 26, като регистрираните от Централната банка поръчки достигнаха до 25.13 млн. лева. Средната им продажна цена се установи на 99.4 лв. за 100 лв. номинал, на която отговаря средна годишна доходност от 2.39 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, за каквато автоматично се приема средната проста годишна възвръщаемост, постигната при първичното пласиране на тримесечни ДЦК. За отбелязване е, че това е нова рекордно ниска стойност за основния лихвен процент. До 29 септември - датата когато трябваше да се платят новопридобитите книжа, действащият ОЛП беше само с един пункт по-висок - 2.4 процента. На 4 октомври БНБ е насрочила аукцион, на който ще се разиграят 20 млн. лв. десетгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации. Емисията е от отворен тип, като до края на годината общото й количество трябва да достигне 80 млн. лева. От тях досега са реализирани 40 млн. лева. През февруари и април от нея бяха пласирани по 20 млн. лв., като достигнатата средна годишна доходност беше съответно 5.48 и 5.3 процента. Както вече отбелязах, през изминалата работна седмица банковата ни система се радваше на отлична левова ликвидност. Наличностите на търговските банки в сметките им в БНБ достигнаха 440 млн. лв., след като седмица по-рано те бяха 350 млн. лева. Среднодневните търгувани обеми на междубанковия паричен пазар бяха 80 млн. лева. Лихвените нива по еднодневните депозити се задържаха относително стабилно на сравнително ниските нива от 1.95% на годишна база. Едноседмичните срокове се договаряха в твърде широките граници от 1.95 до 2.75% на годишна база. За срок до един месец банките предоставяха свободния си левов ресурс срещу 3 до 3.75% годишна лихва. Това беше седмицата, през която банковата общност приключи необезпокоявана поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, който изтича на 3 октомври. От 1 октомври нататък резервите, които те трябва да подържат по сметки при Централната банка, вече са по-големи. Дотогава левовите касови наличности изцяло се признаваха за резерви. По настояване на Международния валутен фонд с цел да се ограничи ръстът на кредитирането (което от своя страна води до повишено потребление на вносни стоки и е предпоставка за задълбочаване на дефицита по текущата сметка) БНБ със съгласието на Министерството на финансите разпореди само половината от левовите касови наличности да се признават за резерви. Имайки предвид, че среднодневно банките поддържат на каса около 300 млн. лв., това означава, че общата сума на минималните задължителни резерви се увеличава със 150 млн. лева. С тях те ще се сдобият, като ги изтеглят от обращение, те са временно замразени средства, с които кредитните инспектори вече не могат да оперират. През следващата работна седмица по сметки на банките при БНБ ще постъпят близо 200 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. С тях общите левови наличности временно ще се увеличат и освежат. Това е и основната причина през следващата работна седмица да не очаквам каквито и да е затруднения за левовата ликвидност в банковата ни система като цяло. Лихвите ще се задържат на относително ниските нива от 1.9% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във