Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Очертаха се икономическите шампиони към 2030-а

Седем от десетте най-мощни икономики през 2030-а вероятно ще са измежду сегашните  развиващи се пазари. Такава е последната дългосрочна прогноза на икономическия екип на "Стандард чартърд", ръководен от  Дейвид Ман. Изводите на анализаторите са  публикувани  в началото на седмицата. Класацията на експертите е направена въз основа на очаквания номинален БВП на всяко стопанство и на обменните валутни нива съобразно покупателната способност на валутите (PPP) на отделните държави. (Бел. ред. - PPPs са стойностите на валутен обмен, които изравняват покупателната мощ на различните парични единици, като елиминират разликите в ценовите равнища между страните. Индикаторът се измерва като съотношение на съответната национална валута към един щатски долар).

Според предвижданията на "Стандард чартърд" най-мощна към 2030-а ще е икономиката на Китай с номинален БВП в размер на 64.2 трлн. интернационални долари (измерен съобразно покупателната мощ на паричните единици). Всъщност банкерите очакват, че по тези показатели Китай ще оглави световната икономическа класация още през 2020-а.

Индия се очаква да изпревари Щатите през същия период и да завоюва второто място -  с номинален БВП от 46.3 трилиона  инт. долари.

Щатите ще са трети с 31 трлн. инт. долара.

Челната десетка оформят Индонезия с 10.1 трлн. инт. долара; Турция - с 9.1 трлн. долара; Бразилия - с 8.6 трлн. долара; Египет - с 8.2 трлн. долара; Русия - със 7.9 трлн. долара; Япония - със 7.2 трлн. долара, и Германия - с 6.9 трлн. инт. долара.

Икономистите на "Стандард чартърд" посочват, че "дългосрочните прогнози за растеж са основани на един основен принцип: делът на държавите в  световния БВП ще се приближи до дела им от световната популация заради  сближаването на стойностите на БВП на глава от населението между напредналите и развиващите се стопанства".

Специалистите прогнозират, че ръстът на Индия ще се ускори до 7.8% през идното десетилетие, докато китайският  растеж до 2030 ще се охлади до 5%  заради естественото забавяне, обусловено от размера на стопанството.

Делът на Азия от глобалния БВП, който през миналата година се повиши до 28 от 20% през 2010-а, вероятно ще достигне 35% до 2030-а - точно колкото е общото тегло на еврозоната и на Щатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във