Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЧАКВАНИЯ ДВИЖАТ БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

Стана традиция повечето публични дружества да изчакват последния момент, за да предоставят шестмесечните си отчети на БФБ - София. Именно заради това тази седмица играчите на фондовата борса търгуваха, движени най-вече от очакванията си, и активността им бе по-ниска. От една страна, все още много малко инвеститори анализират и прогнозират бъдещите резултати на търгуваните компании, а от друга, самите дружества не дават почти никаква информация за това какво се случва през трите месеца в тях (или поне не я правят публично достояние). Това определено затруднява реалната преценка за състоянието на компаниите. В резултат на оскъдната информация, съчетана с все пак положителните очаквания, седмицата премина без особено раздвижване в котировките на най-ликвидните позиции. Между малкото изключения бяха акциите на Централна кооперативна банка. В първия ден на седмицата книжата й достигнаха нова най-висока историческа стойност от 3.15 лв. за една. Предлагането беше доста оскъдно, даже на моменти липсваше. Върховите стойности и тук бяха следствие най-вече на слухове, но официална информация така и не се появи. Въпреки това книжата запазиха цени над 3.00 лв. до края на седмицата. За разлика от ЦКБ, Неохим загуби спечеленото от ралито през изминалата седмица и в първите дни цената на книжата му падна до 8.01 лв. за една. В следващите дни обаче, акциите се стабилизираха на цена над 8.50 лв. и след обявяване на резултатите за шестмесечието (27.80% ръст на печалбата, 21.60% ръст на приходите) достигна отново нива близо до 9.00 лева. На фона на отчета това изглежда съвсем логично, но странно защо инвеститорите не вземат предвид, че увеличението на печалбата се дължи преди всичко на положителни разлики от валутни курсове. Оперативната печалба намалява в сравнение с предишния период, а разходите за външни услуги скачат почти двойно. За разлика от последните месеци, тютюневите компании останаха в сянка и без особена промяна, притаени в очакване на новини около продажбата на четирите фабрики. Книжата на София БТ и на Благоевград БТ запазиха нива от около 124 лв. и 134.50 лв. за акция. За разлика от тях, по-малките компании обявени за продажба - Пловдив БТ и Слънце БТ, загубиха част от спечеленото през предишната седмица. Основната причина бе информацията, изнесена от Булгартабак холдинг за начина, по който се изчислява цената на всяко дружество. Недуомение буди фактът, че чак сега се взема такова решение. Защо беше нужно толкова време то да бъде огласено? Странно е и поведението на инвеститорите, залагащи на успешната продажба на четирите фабрики. Дори те да бъдат продадени по текущи цени, компанията майка би трябвало да получи над 210 млн. евро, което означава 55 лв. за акция. А очакванията са за доста повече. Холдингът поевтиня от 42.80 лв. в началото на седмицата до 42.17 лв. за акция в края. Инвеститорите явно му обръщат гръб, а вярата в държавата очевидно е поразклатена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във