Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЧАКВА СЕ НОВА РЕДУКЦИЯ НА ДЪЛГА

Министърът на финансите съобщи през седмицата за предстоящите намерения на правителството отново да редуцира част от външния дълг на България. Облигациите по просрочените лихви (IAB's) и с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) повишиха цените си с около 25 цента за долар. Но най-голямо бе раздвижването на цените на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - с около 75 цента за долар. В края на периода брейди книжата ни се търгуваха на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 90.125-90.625 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 92.25-92.875 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 92.50-93.00 щ. долара.През периода започна покачване на лихвените равнища на европейските и американските книжа с матуритет над една година. При десетгодишните книжа, които са бенчмарк за глобалните ни облигации, доходът достигна до 4.60% за книжата в евро и 4.15% за тези в долари. Това движение доведе до спад в цените на българските еврооблигации. Деноминираните в евро облигации с падеж 2007 г. можеха да се закупят на цена от 103.50 евро , а с падеж 2013 г. - за 98.25 евро за 100 евро номинал. Доларовите облигации с падеж 2015 г. поевтиняха до 103.60 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През седмицата търговията с ипотечни и корпоративни облигации беше слаба. Интерес към инвестиции в подобни инструменти има, но все още предлагането е сравнително слабо, а броят на предлаганите емисии е ограничен. На борсата бяха регистрирани сделки с облигации на Първа инвестиционна банка с общ номинал 11 000 евро при доход от 7.50 процента. Интерес към ЗУНК-облигациите се появява епизодично, предимно за покупка на малки номинали. Търсят ги фирми, които имат да погасяват задължения към държавата. Цената им е непроменена - 79.875-80.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във