Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОЧАКВА СЕ БУМ НА ПАЗАРА НА СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ

Между 400 и 800 млн. лв. ще бъдат отделени през следващата 2004 г. за инфраструктурни проекти на територията на страната - средства, които предполагат поне двойно увеличение на извършваните у нас строителни услуги. За първи път през последните петнадесет години ще бъдат насочени пари към изграждането на обекти с национално и европейско значение - саниране на сгради, нови автомагистрали, енергийни мощности и др.На проведения през седмицата Строително-инвестиционен форум министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски съобщи, че е налице сериозно оживление в отрасъла и прогнозираният 15-процентов ръст за 2004-2005 г. е реален. За времето от декември 2003 до май 2004 г. само по Черноморието ще бъдат завършени и предадени за експлоатация 300 хил. кв. метра застроена туристическа площ, заяви от своя страна Симеон Пешов, шеф на Българската строителна камара. Въпросът е готови ли са българските строители да се включат активно в изпълнението на предвидените проекти? В момента в България са регистрирани около 26 хил. фирми с предмет на дейност извършване на различни строителни услуги. Заетите в бранша са около 130 хил. души - напълно достатъчни да поемат работата и увеличените инвестиции. След въвеждането от 2004 г. на новите критерии за класификация съгласно изискването на Европейския съюз у нас ще функционират пет големи строителни компании, 270 средни и 935 малки. Всички останали ще са в групата на микрофирмите. Това означава, че ще се премине и през процес на уедряване, ако искат повече български фирми да станат конкурентоспособни при разпределението на обществените поръчки и участието в конкурсите за инфраструктурните проекти. Според експертите у нас са достатъчни 20 големи фирми по европейските стандарти (с над 50 млн. лв. годишен обем) и 300-500 средни, но гъвкави и конкурентоспособни. Иначе ще се запази сегашната ситуация в много търгове да се фаворизират чуждестранни компании, които не предлагат по-качествено или по-евтино своите услуги, а просто отговарят на поставените критерии за обем на дейността и печалбата. От Българската строителна камара препоръчват също така държавата да защити собствените си предприемачи чрез различни механизми при възлагане на строителни дейности. Това е напълно възможно, след като през последните пет години бяха приети и повечето от необходимите законови и подзаконови актове, обхващащи инвестиционния процес, смятат от браншовата организация. По-особено внимание заслужават промените в Закона за устройство на териториите, гласувани от Народното събрание през юни и насочени към опростяване на процедурите и намаляване на задължителните режими за регистрация на документи при строителството. Не могат да бъдат подминати и новите виждания за децентрализация при определяне на изпълнителите на обществени поръчки и концентрация на ресурсите, залегнали в миналия на първо четене в парламента проектозакон за регионалното развитие, както и регулирането на процесите на пазарно обезщетяване на собствениците на имоти при големи инфраструктурни проекти в Закона за държавната собственост. С тези изменения и очакваните инвестиции делът на строителните услуги в брутния вътрешен продукт, който сега е 4-5%, трябва да достигне през 2005-2007 г. до 8-9%, подчертават специалистите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във