Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБОРОТЪТ НА СОФИЙСКАТА БОРСА СПАДНА НАПОЛОВИНА

С повече от 54% е спаднал оборотът на Софийската стокова борса за миналата година, показват обобщените данни. Сключените сделки са за едва 112 млн. лв. - спад, който се обяснява преди всичко с премахването на възможността да се търгуват стоки по Закона за обществените поръчки. В края на 2003 г. бе въведен списък от 25 стоки, които могат да бъдат търгувани по смисъла на ЗОП, но сред тях не попаднаха основни борсови артикули като дървен материал, метали, химикали, захар. Именно това е изиграло решаваща роля за оттеглянето на голяма част от търговците, смята главният изпълнителен директор на ССБ Васил Симов. Според него е наложително списъкът на разрешените стоки да бъде актуализиран, за да се оживи отново публичният пазар. През 2004-а повече от 40% от всички сделки на софийската борса са били за горива. На второ място са металите и промишлените изделия (малко над 31%), следват химикалите (7.5%), хартията и дървесината (1.8%). Затвърждава се тенденцията на борсите да се търгуват все по-малко хранителни стоки - през изминалата година те са били едва 1.25 на сто от общия оборот. Годишните отчети показват и някои положителни неща, като например уедряването на сделките. През 2004-а средната стойност на една сделка е била 216 хил. лв., при 155 хил. година по-рано и 150 хил. - пред 2002-ра. По традиция борсовата търговия у нас е най-силна през първото и последното тримесечие на годината, когато се купуват най-търсените стоки - зърно и горива. През 2004-а най-много сделки са сключени за периода октомври-декември - за близо 45 млн. лева. Сериозна заслуга за това има търгът за покупката на 50 хил. т зърно, обявен от Държавния резерв. Най-слаби са летните месеци, когато търговията замира, а обемите падат под 15 милиона на тримесечие.Спадът на борсовия оборот ще продължи и през 2005-а, прогнозират експерти. След като правителството реши Агенция Държавен резерв да не се намесва повече на зърнения пазар, тази задача ще бъде прехвърлена на нова структура - Интервенционната агенция. Поради липса на средства обаче тя дори още не е създадена, така че евентуалната държавна намеса ще става чрез Министерството на земеделието и едва ли на пода на стоковите борси. Не изглежда много вероятно и списъкът на разрешените за търгуване по ЗОП стоки да бъде преразглеждан точно сега, в навечерието на изборите. Затова специалистите очакват през 2005-а борсовата търговия да регистрира спад с нови двайсетина процента. Снимка -25299 - Изпълнителните директори на ССБ Христо Миленков, Симеон Елазаров и Васил Симов смятат, че е необходимо да се разшири списъкът на стоките по Закона за обществените поръчки, разрешени да се търгуват на борсите.Таблица или графикаСтруктура на оборота на Софийска стокова борса за 2004 г.Борсов кръг Дял (%) Обем (млн. лв)Нехранителни стоки 73.23 82Зърно 25.52 29Хранителни стоки 1.25 1 ТаблицаДинамика в борсовата търговия с метали (в процент спрямо годишния оборот)Година Процент2001 11.212002 5.612003 27.652004 23.07

Facebook logo
Бъдете с нас и във