Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБОРОТИТЕ НА ВАЛУТНИЯТ ОБМЕН ЩЕ НАМАЛЕЯТ

Банката за международни разплащания (BIS) публикува тригодишния си доклад за тенденциите на търговия на световните валути. Според цифрите, изнесени от базираната в Швейцария финансова институция, средният дневен оборот на световните валутни пазари през април 2001 г. е намалял на 1.2 трлн. щ. долара (от 1.5 трлн. щ. долара през същия период преди три години). Свой обзор по темата оповести и Федералният резерв. От документа се вижда, че щатският долар следва световните тенденции. Средният дневен оборот на щатската валута през април е бил 254 млрд. щ. долара - с 28% по-нисък от същия месец на 1998 година. И двете банки посочват едни и същи причини за намалението на обемите от валута, търгувана на международните междубанкови пазари: въвеждането на еврото, консолидацията на банковия сектор и по-широкото навлизане в практиката на електронните системи за търговия.За сметка на намаляващите обороти по сделките с валута расте обемът на изтъргуваните по-интелигентни продукти от типа на лихвените суапови сделки и форуърдните лихвени контракти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във