Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИОННИЯТ ПАЗАР ПОСРЕЩА ГОДИНАТА С АКТИВНОСТ

В началото на седмицата търговията на външните пазари беше доста слаба, а котировките бяха в по-широки граници от обичайните. В средата на периода търговията, включително и с български облигации по външния дълг, се активизира. След обявеното изкупуване на книжата по просрочени лихви (IAB's), техните котировки при тях се задържаха почти константни, на нива от 100.00-100.10 щ. долара.Съвсем друга беше ситуацията с облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's). Интересът към тях нарасна значително и на пазара бяха изтъргувани книжа с номинал 20 млн. щ. долара при цени между 100.15 и 100.25 щ. долара.Търговията с еврооблигации беше умерена. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, остана почти непроменена, а цените им се движеха в зависимост от бенчмарковите емисии. Българските еврооблигации се търгуваха на следните нива: емисията с падеж 2007 г. в границите между 109.10-109.40 и 109.20-109.50 евро, облигациите с падеж 2013 г. достигнаха до 124.60-125.10 евро и глобалните книжа с падеж 2015 г. приключиха търговията при цени от 125.15-125.90 щ. долара.Цената на облигациите на МобилТел се задържа в границите между 105.00 -105.50 евро. По-голям интерес (предимно от страна на местни инвеститори) имаше към деноминираните в левове дългови книжа на Европейската инвестиционна банка. Цените се повишиха до 104.00-104.50 лв., а реални сделки имаше на нива от 104.20-104.30 лева.През първата седмица на новата година на борсата бяха регистрирани сделки с четири от банковите корпоративни и ипотечни облигационни емисии - на Райфайзенбанк (България) с номинал от 10 хил. щ. долара и доходност от 3.85%, на ПроКредит Банк с номинал от 107 хил. евро и доходност между 5.10% и 6.13%, на ОББ с номинал от 1.8 млн. лв. и доходност от 5.10% и на Българо-американска кредитна банка с номинал от 5 хил. евро и доходност от 4.40 процента.При вътрешните емисии в евро годината стартира с аукцион за продажба на 15 млн. евро от 15-годишните облигации. Интересът към него беше огромен, заявките многократно превишаваха обявения за продажба номинал. Средната цена на аукциона е 110.58 евро, като на вторичния пазар емисията се котираше на нива от 110.25-111.25 евро. По-краткосрочната емисия с падеж 2010 г. се търгуваше при цени от 108.00-109.00 евро.На 1 януари беше изплатена поредната погасителна вноска по главницата на ЗУНК облигациите в размер на 1/15 част от номинала им. Новите лихвени проценти, в сила от 1 януари, са съответно 2.19539% за деноминираните в евро и 2.23138% за деноминираните в щатски долари облигации. За ЗУНК облигациите Новата година започна със значително търсене, предимно от страна на институционални инвеститори. Поради ограниченото предлагане цената се повиши до 96.25 - 97.25 щ. долара (евро), като реални сделки се сключваха до 96.50.

Facebook logo
Бъдете с нас и във