Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ ЩЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВОЕННИТЕ СВОДКИ

През седмицата българските брейди облигации спряха низходящия тренд на цените и коригираха посоката си на движение. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) повишиха цената си до 95.00-95.50 щ. долара, като цената купува за кратко достигна нивото 95.25 щ. долара. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) реализираха най-голямо повишение, като достигнаха до нива 97.00-97.50 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) в края на периода се търгуваха на нива 96.25-96.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с еврооблигации, деноминирани в евро с падеж 2007 г., се движеше в тесни граници. Емисията се купуваше на цени между 108.35 и 108.50 евро и се продаваше между 108.85 и 109.25 евро.Глобалните облигации с падеж 2013 г. реализираха по-голямо движение в цените. Котировките купува бяха между 106.90 и 107.50 евро, а котировките продава между 107.65 и 108.25 евро за 100 евро номинал.Цените на глобалните облигации, деноминирани в долари с падеж 2015 г., бяха стабилни и се движиха с малки амплитуди. Цената продава достигна отново границата от 113.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През следващата седмица цените на облигациите по външния ни дълг ще зависят до голяма степен от развитието на военните действия в Ирак и настроенията на инвеститорите към вложения във възникващите пазари.Предлагането на вътрешната емисия, деноминирана в евро, беше по-слабо през периода. Заради това, както и заради възстановяването на нивата на облигациите по външния дълг цените за търговия на тази емисия се промениха. Търсенето беше на нива между 5.70 и 5.75%, а предлагането на 5.60-5.65 процента. Преди седмица Министерството на финансите обяви, че няма да предлага допълнителен обем от тази емисия до края на годината.На борсата беше регистрирана сделка с облигации на Обединена българска банка за номинал 20 000 лв. при доход 6.52 процента.Цената на доларовите ЗУНК-облигации остана непроменена, на нива 83.25-84.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Понижи се с около 75 евроцента цената на ЗУНК-облигациите, деноминирани в евро. Основната причина за това беше разпродажба на позиции в евроЗУНК-ове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във