Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ОСТАНАХА СТАБИЛНИ

Българските еврооблигации се търгуваха сравнително активно през периода, като най-голямо бе търсенето на български книжа в средата на седмицата. Въпреки значителния спад на дългосрочните американски и германски книжа след речта на Алан Грийспън, (виж стр.37) българските облигации по външния дълг се задържаха сравнително стабилни като цени, но рисковата надбавка на която се търгуват книжата ни, се стесни с около 5 базисни пункта. В началото на периода емисията с падеж 2007 г. се търгуваше на нива 109.50 - 109.90 евро, но след покачването на лихвените нива цените на тези книжа се понижиха до 109.25 - 109.75 евро за 100 евро номинал.Емисията с падеж 2013 г., която се търгуваше най-активно в средата на периода, достигна до цени 117.25 - 117.75 евро, след което се понижи до 116.65 - 117.10 евро за 100 евро номинал. Подобна беше ситуацията и при глобалната емисия с падеж 2015 година. Цените там достигнаха до 119.75 - 120.25 щ. долара, след което в края на периода се понижиха до 118.85 - 119.50 щ.д. за 100 щ. долара номинал. Брейди облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се котираха при цени 99.90 - 100.10 щ. долара. През следващата седмица, на 28 юли, Министерство на финансите ще изкупи цялото количество в обращение в размер 654 273 060 щ.д. Останалите облигации - FLIRB's (с първоначално намалени лихвени плащания) и IAB's (облигации по просрочени лихви) се котираха на нива 99.75 - 100.25 щ. долара, като реални сделки се сключваха на нива 100.05 - 100.10 щ. долара. По тези две емисии на 28 юли ще бъдат изплатени и част от главницата и натрупаните лихви за периода. Търговията с ипотечни облигации на борсата беше умерена. Бяха регистрирани три сделки с книжа от две емисии: с облигации на Алианц България - с номинал 100 000 евро при доход от 5.80% и с облигации от Втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 18 000 евро при доход между 4.80% и 4.90%.През седмицата на пазара имаше известно търсене на книжа от вътрешната емисия, деноминирана в евро с падеж 2010 година. Цените се повишиха слабо и бяха на нива 103.50 - 104.25 евро.Очаква се значителен интерес към предстоящия аукцион за другата емисия, деноминирана в евро с падеж 2018 г., който ще се проведе на 2 август. Последният аукцион за тази емисия беше проведен на 19 януари, като получените заявки бяха 2.5 пъти повече от обявеното количество от 50 млн. евро. На аукциона Министерството на финансите ще предложи книжа за 15 млн. евро номинал.Котировките на доларовите ЗУНК - облигации продължават да се движат в широки граници между 91.00 и 93.00 щ. долара, но реална търговия няма. По-активно се търгуват деноминираните в евро ЗУНК-облигации. Котировките им са в границите между 90.125 и 91.125 евро. Реален интерес към покупки има на нива 90.25 - 90.50 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във