Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ НИ СПУСНАХА ПЛАТНА

Търговията с български еврооблигации беше спокойна. След добрите данни за щатската икономика от края на миналата седмица десетгодишните американски и германски облигации поевтиняха значително. Това се отрази и на българските еврооблигации, които също понижиха цената си, макар и не в същата степен. А рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, се стесни с около 10-15 базисни пункта.Търговията с книжа на развиващите се пазари беше слаба. Емисията с падеж 2007 г. се търгуваше при цени 110.40-110.90 евро, а тази с падеж 2013 г. вървеше по 116.00-116.50 евро. Глобалните облигации с падеж 2015 г. също отбелязаха значителен спад и се котираха на нива 119.80-120.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Българските брейди облигации се търгуваха слабо през периода, като в началото на седмицата облигациите по просрочени лихви (IAB's) и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания(FLIRB's) отбелязаха слабо понижение.Сделките и с вътрешните ДЦК, деноминирани в евро, не бяха особено активни. Цените се понижиха с около 20 евроцента, като по-търгуваната 15-годишна емисия се котираше между 102.40 и 102.60 евро за 100 евро номинал. Банковите корпоративни и ипотечни облигации се търгуваха активно през седмицата. На борсата бяха регистрирани сделки със седем от облигациите в обращение, като най-голяма бе тази с облигации, издадени от ЮНИОНБАНК, с номинална стойност 215 000 евро, които се продадоха при доход между 6 и 6.30 процента.Друго събитие на пазара на дългови ценни книжа бе издаването на четвърта емисия ипотечни облигации на Българо-американска кредитна банка, които бяха пласирани частно. Книжата са петгодишни, деноминирани са в евро, а лихвата им е 6.125 процента.Търговията със ЗУНК облигации беше слаба. Поради спада на цените на брейди облигациите и вътрешните книжа по лошите кредити отбелязаха известно понижение. Цените на ЗУНК-овете се движеха в сравнително широки граници между 89.25 и 90.25 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във