Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ НИ СЕ ВЪРНАХА В СТРОЯ

Пазарът на българските облигации по външния дълг бързо свикна с подадената оставка от министъра на финансите Милен Велчев. След спада на 7 август през тази седмица цените им се определяха предимно от промените в котировките на дългосрочните германски и американски книжа.Рисковата надбавка, при която се котират облигациите ни, намаля с 0.10% и анализатори препоръчаха покупки на наши книжа, деноминирани в евро. Независимо от това продължаващият спад на десетгодишните германски и американски облигации доведе до понижаване на котировките и на нашите. Двете емисии с падеж 2007 и 2013 г. понижиха цените си с около 50 евроцента и в края на периода се търгуваха за 107.75-108.25 евро при 100 евро номинал.По-голям беше спадът при глобалната емисия, деноминирана в долари. Тя се понижи с около 1.50 щ. долара и достигна до 109.00-109.50 долара за 100 долара номинал.Българските брейди облигации се търгуваха слабо през седмицата, като котировките им се задържаха почти непроменени. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се установиха на нива около 95.00-95.50 долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - на 96.50-97.50 долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха при 96.00-96.50 щ. долара.Търговията с вътрешната емисия еврооблигации също бе вяла. Търсенето бе в рамките на 101.20-101.30 евро, но липсваха продавачи.Още по-слабо се търгуваха ипотечните и корпоративните облигации. Регистрирана бе една сделка с ипотечни облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка на стойност 5000 евро. Постигнатата цена осигурява доход от 6.95 процента.Известен интерес през седмицата имаше към закупуването на доларови ЗУНК облигации, като реални сделки се сключваха на цени 85.50-85.75 долара за 100 долара номинал. Министерството на финансите обяви поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК облигации за книжа, деноминирани в евро. Тя ще приключи на 19 август, а самата замяна ще се извърши на 25 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във