Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ НЕ ПРИВЛИЧАТ ПОГЛЕДИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Облигациите на развиващите се пазари отбелязаха спад в началото на май. Тази тенденция повлия и на българските еврооблигации, като по-чувствително намаление реализираха дългосрочните ни облигации с падежи през 2013 и 2015 година. При тях цените се понижиха с около 1 евро (съответно с 1 щ. долар за книжата, деноминирани в щатска валута) за 100 евро номинал (100 щ. долара номинал).Постепенно през седмицата цените почти се възстановиха, като в края на периода книжата с падеж 2007 г. се търгуваха при доход 6.89-6.96%, тези с падеж 2013 г. - срещу 8.07-8.11%, а доходността на книжата с падеж 2015 г. бе 8.77% - 8.81%. През следващата седмица очакваме цените на българските еврооблигации да се задържат на тези нива или слабо да се понижат.На борсата търговията с ипотечни облигации беше изключително слаба. С облигации на Първа инвестиционна банка бяха регистрирани сделки с номинал 7000 евро при доход 7.4 процента.В момента тече срокът за записване на ипотечни облигации, издавани от Българска пощенска банка, деноминирани в левове, както и първата емисия от корпоративни облигации в банковия сектор, издадени от Обединена българска банка. Слаба беше и търговията със ЗУНК-облигации, въпреки че регистрираните сделки бяха в размер на 6 250 000 долара номинал. Цената, на която реално се сключваха сделки беше около 80 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Не очакваме съществено раздвижване на пазара на ЗУНК-облигации през следващата седмица. Общото понижение на брейди книжата даде отражение и на българските брейди облигации. И при тях, както при дългосрочните ни еврооблигации се забеляза понижение с около 1 щ. долар за 100 щ. долара номинал, а в края на периода цените тръгнаха леко нагоре. Търговията в края на седмицата приключи на следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 88.625-89.25, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 90.625-91.00, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.00-91.50. През следващата седмица цените им вероятно ще останат непроменени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във