Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ НА МТЕЛ ПРОВОКИРАТ ИНТЕРЕС

През седмицата световните рейтингови агенции повишиха кредитните рейтинги на няколко страни от развиващите се пазари, в т.ч. и на България. Дългоочакваното становище на Муудис (Moody's) най-после беше обявено, но малко разочароващо агенцията не присъди инвестиционен рейтинг на България. Тази новина не повлия съществено на пазара. Като цяло чуждестранните инвеститори запазват значителен интерес към закупуване на българския дълг, като рисковата надбавка, на която се търгуват облигациите ни, се понижи още с 2-3 базисни пункта.При тази благоприятна обстановка българските еврооблигации се търгуваха при следните нива: 109.55-109.85 евро за емисията с падеж 2007 г., 122.65 - 123.00 евро за емисията с падеж 2013 г., и 125.35-125.75 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Интересът към закупуване на български брейди облигации продължи и през тази седмица. По-активно се търсеха дългови книжа по просрочени лихви (IAB's), като в края на периода и двата вида се котираха на нива 99.875-100.125 щ. долара за 100 долара номинал.При засилен интерес се търгуват и двете емисии еврооблигации, които бяха емитирани наскоро - на Европейската инвестиционна банка, която е деноминирана в левове, и на МобилТел - деноминирана в евро. Тези книжа повишиха значително цената си, откакто се води търговия с тях, като облигациите на Европейската инвестиционна банка се разменяха на нива от 100.75-101.50 лв., а тези на МобилТел - на нива от 102.00-102.50 евро. През седмицата на борсата не бяха регистрирани сделки с ипотечни и корпоративни банкови облигации. Доста активна беше търговията с двете вътрешни емисии в евро. По-значителен интерес имаше към облигациите с падеж 2010 година. Котировките им се повишиха до 106.25-106.75 евро, като реални сделки се сключваха на нива между 106.40 и 106.625 евро. Дългосрочните книжа с падеж 2018 г. се котираха на нива от 105.25-105.75 евро, но изтъргуваните обеми бяха малки. Цената на ЗУНК облигациите се задържа между 93.00 и 94.00 за деноминираните в евро и щатски долари. Притежателите на тези книжа имат желание да продадат част от позициите си при цена между 93.75 и 94.00, но най-високите цени купува бяха около 93.25. Поради тази причина на пазара почти нямаше реална търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във