Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЛИГАЦИИТЕ ЛИНЕЯТ НА ЛЯТНАТА ЖЕГА

Търговията с български еврооблигации вървя вяло през седмицата. На международните пазари се изтъргуваха незначителни обеми от тях.В началото на периода цените им слабо се понижиха поради неблагоприятната политическа обстановка в Турция, която влияе на котировките на облигациите от развиващите се пазари. От средата на седмицата, след новината за повишаване кредитния рейтинг на Русия, цените започнаха слабо да се покачват, като най-голям напредък отбелязаха книжата с падеж 2015 г., които достигнаха до нива 99.00-100.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.През следващата седмица очакваме да се повиши цената на еврооблигациите ни с падеж 2013 година.На борсата бяха изтъргувани корпоративни облигации на Обединена българска банка с номинал 106 000 лв. при доход 7.50%, както и ипотечни облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 110 000 евро при доход 7.15-7.20% и от емисията на Първа инвестиционна банка с номинал 40 000 евро при доход 7.35 процента. Търговията със ЗУНК-облигации също беше слаба и цените останаха непроменени при нива 79.70-80.00 щ. долара. През седмицата бяха извършени транзакции за около 8 млн. щ. долара номинал, но голяма част от тях бяха всъщност прехвърляне на книжа и репо сделки. Цените на българските брейди облигации се повишиха слабо, повлияни от движението на котировките на руските облигации, след като бе съобщено, че рейтинговата агенция StandardPoor's се кани скоро да повиши кредитния рейтинг на Русия. Цените на Българските облигации по външния дълг в края на периода мръднаха нагоре. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) достигнаха 89.00-89.50 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 89.50-90.50 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 90.50-91.50 щ. долара. През следващата седмица очакваме цените им да се повишат още с около 25 базисни пункта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във