Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Облачността се сгъстява, страхът надделява

Петър Драмов

УниКредит Булбанк АД

 

Слънцето просветна над Австрия, Холандия и Франция -  на изборите там стана ясно, че еврооптимизмът  надделя над популизма. Облачността обаче се сгъстява над Германия, където ще има избори през идващата есен. Италия също се стяга за избори, но през пролетта на следващата година, но  вероятността популизмът  и евроскептицизмът да надделеят там изглежда реална.

Над САЩ надвиснаха буреносни облаци. Поведението на президента Тръмп е като на слон в стъкларски магазин. Каквото и да направи все ще е  беля. Политическата несигурност и най-вече непредвидимост в най-голямото  световно стопанство нараства лавинообразно, поставяйки много въпросителни за  бъдещето на страната и на икономиката й.

Инфлационните процеси зад Океана вече се забавят  повече от очакваното. Този факт попари надеждите Фед да побърза с вдигането на лихвите. Следващите стъпки на щатския банков лидер ще зависят и от мерките, които ще набележи за намаляване на огромния запас от ценни книжа - за 4.5 трлн. щ.  долара,  натрупан по  времето, когато се предоставяха  безпрецедентните количествени улеснения за финансовата система.  

Мрачното настояще и неясното бъдеще повишиха цената на златото и на държавните ценни книжа, към покупката на които се пристъпва винаги когато страхът надделява над алчността. С 40 долара се повиши цената на златото за последните пет работни дни. Щатските 10-годишни държавни облигационни емисии вече се търгуват с 1.1 долар по-скъпо спрямо седмица по-рано.  Кривата на доходността на германските книжа взе да се изправя и да става хоризонтална в резултат на интензивни покупки на дългосрочните книжа, чиято доходност се устреми надолу.

Българските  еврооблигационни емисии са държавни книжа, но не се причисляват към елитната група на страните с първокласен инвестиционен рейтинг. Ето защо по-дългосрочните ни емисии бяха обект на разпродажби. Дългосрочните ни книжа загубиха по 10 евроцента от стойността си и доходността им се повиши макар и само с 1 базисен пункт. Доходността на най-дългосрочната ни облигация с падеж 2035 г. вече е 2.99%, на емисиите с падежи 2028 г. и 2027 г. вече е съответно 2.09% и 1.96% на годишна база. Облигацията ни с падеж 2024 г., бидейки по-краткосрочна, направи изключение. Тя беше предпочитана за инвестиции и сделките с нея се случваха при по-високи с 15 евроцента цени спрямо седмица по-рано. Доходността й респективно се понижи с 2 базисни пункта и достигна 1.43% на годишна база. Най-краткосрочните ни емисии останаха незасегнати от пазарните турбуленции и цените им се задържаха на нивата отпреди седмица. Сделките с емисиите с остатъчна срочност до падеж от шест и пет години все още се случват при 0.9% и 0.59% годишна възвръщаемост.

На вторичния  междубанков пазар на държавни ценни книжа продължава да не се случва абсолютно нищо. През последния месец са договорени сделки с едва 6 от общо 27 емисии в обращение, т.е. с едва 22% от всички емисии на вътрешен пазар.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на държавни съкровищни облигации. Това се случи на 15 май. На него се предложиха за реализация допълнителни 100 млн. лв. номинална стойност от емисия с падеж след 10 години. Това беше третият търг за продажба на книжа от тази емисия, в резултат на което общото количество в обращение от нея достигна 250 млн. лв. номинална стойност. Коефициентът на покритие беше 1.47 пъти, достатъчен за да гарантира успеха на търга. Средната достигната доходност се установи на 1.77% на годишна база съвсем в унисон с постигнатите на предишните два аукциона 1.76% и 1.79% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във