Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОБЕЩАНИЯ КОМПЕНСАТОРКИ НЕ ПРОДАВАТ

Две събития оказаха силно влияние върху цените на компенсаторните записи и бонове през изминалата седмица. Пропадането на сделката с Булгартабак холдинг отново съживи страховете, че пускането на големите пакети акции за продажба срещу непарични платежни средства ще се отложи за неизвестен период. Цените отново паднаха под 23% и сделките се сключваха на нивата между 22.60 и 22.90 процента. Второто събитие беше временното блокиране на търговията с големи номинали от Централния депозитар поради установени измами с пълномощни. От 1 април 2003 г. се въвеждат много строги ограничения при сделки с пълномощни. Ако продавачът (купувачът) се представлява от пълномощник, той задължително представя нотариално заверено пълномощно с изрична клауза за конкретната операция и ксерокопие от личната си карта, както и на тази на собственика на ценните книжа, заверени и с подпис от пълномощника. Ако сделката е за стойност, по-голяма от 1000 лв., упълномощителят задължително трябва да посочи в пълномощното лична банкова сметка, по която ще му бъде изплатена сумата (тя не се изплаща на пълномощника). За сделки с компенсаторни инструменти за номинална стойност над 20 000 бона посредниците нямат право да приемат пълномощни - продава ги само собственикът на инструментите. Всичко това цели да сведе до минимум измамите, но реалният ефект е, че се създава допълнително затруднение за притежателите на компенсаторни записи и бонове. Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Илия Василев обеща на среща с представители на инвестиционни посредници да пусне на борсата 12.83% от Булгартабак холдинг въпреки провала на сделката, а председателят на Комисията по финансов надзор Апостол Апостолов смята че петте енергийни дружества от пул Енергетика ще бъдат листвани на Българска фондова борса - София до началото на идната седмица и ще може да започне търговия с тях. Това биха били добри новини за пазара, ако не бяха толкова закъснели. Инвеститорите вече трудно ще повярват на новини, чиито източник са държавни служители, ще чакат новините да станат факти и чак тогава ще променят мнението си за целесъобразността от покупки на непарични платежни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във