Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ОББ ПУСНА ПЪРВИТЕ НЕОБЕЗПЕЧЕНИ ОБЛИГАЦИИ

Мениджърите на Обединена българска банка решиха да пробват инвеститорския интерес и склонността на българите към вложения в дългосрочни ценни книжа, като пуснат на Българска фондова борса облигационна емисия с общ номинал от 15 млн. лева. Тя е коренно различна от досегашни частни емисии на дългови ценни книжа, тъй като облигациите на ОББ не са обезпечени с ипотеки. Те, както обясни главният изпълнителен директор на банката Стилиян Вътев, се издават само въз основа на рейтинга на кредитната институция, който, според Стандарт енд Пуърс, от две години е ББ- и е равен на този на българската държава. Емисията на ОББ е първата, която се пласира директно чрез Българска фондова борса. Облигациите на останалите банки - ПИБ, СИБАНК и БАКБ, които са ипотечни, се продаваха първо чрез частна подписка и едва след това някои от тях бяха качени на борсата (емисията на ПИБ).Емисията на ОББ е тригодишна, лихвата по нея ще е 7.5% и ще се плаща на всеки шест месеца. Главницата ще бъде погасена в края на третата година, а номиналът на една облигация е 1000 лева. Всеки, който желае да закупи от ценните книжа на банката, може да направи това чрез инвестиционен посредник, който е регистриран на Българска фондова борса. Покупката може да стане и във всеки един от клоновете на самата ОББ. На инвестиционните посредници облигациите ще се продават по номинал. Заявки за покупката им могат да се правят от 20 май до 17 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във