Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИТЕ ТИГРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Доскоро интересът на инвеститорите към страните, готвещи се да станат пълноправни членки на Европейския съюз през 2004 г., се концентрираше основно върху голямата тройка - Полша, Унгария и Чешката република. Днес обаче западните инвеститори отделят голямо внимание на балтийските републики и на сравнително слаборазвитите пазарни икономики на България и Румъния, които засега чакат на опашка за ЕС. Чуждестранните капитали залагаха ударно на бързото приобщаване на Полша, Унгария и Чешката република към еврозоната. Доходността по дългосрочните ДЦК и на лихвените проценти в тези страни бързо намаляваха, а местните валути поскъпваха, което на моменти създаваше големи главоболия на правителствата им. Сега обаче реформите в тях зациклиха покрай вътрешните боричкания за власт. Затова инвеститорите търсят възможности да повторят успешните си търговски операции в балтийските републики, а също и в Румъния и в България преди присъединяването им към ЕС. Разбира се, съществуват и някои обезпокоителни икономически фактори - много от източноевропейските държави имат големи дефицити в бюджетите си и в текущите сметки на платежните си баланси, което определено противоречи на критериите от Маастрихт. Все пак очакванията за по-бърз стопански растеж на кандидатките за Евросъюза компенсира тези рискове. Директните чуждестранни инвестиции, които се стичат към тях, следват именно очакванията за по-голям икономически ръст. По изчисления на специалисти от банковата групировка Ейч Ес Би Си (HSBC) през последните няколко години Словакия, Естония, Латвия и Литва са получили по-големи дялове от насочващите си към Източна Европа инвестиции, отколкото Полша и Унгария.

Facebook logo
Бъдете с нас и във