Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИТЕ ЛОКОМОТИВИ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

Днес двигателите на световната икономика се намират на възможно най-необичайните места. Единият набира скорост в Китай, където се произвеждат модерни високотехнологични устройства на такива ниски цени, че останалите производители не успяват да следват ритъма. Другият локомотив е Русия, третият - Индия. Тази пролет там премахнаха всички квоти за вносни стоки и гражданите вече свободно купуват колкото джобът им позволява - вносни часовници, тениски и луксозни коли. Ако не бяха Китай, Русия и Индия, където живеят около две пети от населението на Земята и които произвеждат една пета от световния брутен продукт, световната икономика вероятно щеше да се охлажда, вместо да отбележи ръст от около 1% през тази година.Един поглед назад в историята ще покаже, че икономики като Япония и Хонконг започнаха да набират мощ непосредствено след края на Втората световна война. Другите азиатски тигри - Тайван, Южна Корея и Малайзия, се включиха в състезанието през 60-те години на ХХ век. Китай направи първите си стъпки след 1979 г., а Русия и Индия едва през 1991 година. Всяка от трите държави избира собствен път за развитие. Китай се превърна в най-евтиния световен център на производство, възползвайки се от квалифицираната си работна сила и твърде ниските в сравнение с Тайван, Южна Корея и Малайзия надници. В резултат част от ръста на БВП и на впечатляващия търговски излишък на страната, достигнал през тази година до 30 млрд. щ. долара, е за сметка на трите азиатски тигри и на Япония, чиито икономики или нарастват символично, или са в рецесия. През 80-те години на миналия век Китай постигна 10% среден ръст на БВП, а през 90-те години - 9 процента. През тази година се очаква 7.4% икономически растеж на страната, а през следващата - 7 процента. Голям успех е приемането на Китай за пълноправен член на Световната търговска организация. Правителството на страната пък планира да емитира през следващата година специални облигации на стойност 150 млрд. юана (18 млрд. щ. долара) за финансиране на инфраструктурни проекти и за технологично обновление на големите държавни предприятия.Откакто извоюва независимостта си през 1948 г. до 1991 г., Индия бе почти толкова привързана към комунистическата икономика, колкото и Китай. След това, отчасти и поради завист към голямата си съседка, страната предприе раформи за преход към пазарна икономика. В резултат ръстът на БВП на Индия скочи от 1-2% в края на 80-те години на ХХ век до над 7% в средата на следващото десетилетие. Тази година в страната се очаква 4.5% ръст, което е сериозна отстъпление, а правителството обсъжда нови мерки за либерализация на икономиката - от легализирането на уволненията до отменяне на контрола върху чуждестранните директни инвестиции.Най-впечатляващи промени настъпиха в Русия. След 1991 г. страната проведе възможно най-катастрофалната приватизация, разрешавайки на ползващите се с политическа протекция магнати да погълнат държавните предприятия. В условията на беззаконие, хаос и корупция инвестициите пресъхнаха, печалбите потънаха в частни сметки, а БВП на Русия в края на 90-те години на ХХ век падна с 10-15 процента. Накрая през август 1998 г. страната обяви частичен фалит. Оттогава насам обаче нещата започнаха да се променят. От почти нула през 1998 г. руската икономика нарасна с 5.4% през 1999 г. и с 8.3% през 20000 година. Въпреки падащите цени на нефта се очаква през тази година БВП да се увеличи с над 5 процента. Отчитайки положителните промени в руската икономика, световната рейтингова агенция Стандард Пуърс (SP) повиши дългосрочния държавен кредитен рейтинг на Руската федерация от В на В+ и потвърди сегашния й краткосрочен рейтинг (В).

Facebook logo
Бъдете с нас и във