Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС СЕ ПРОВАЛИХА НА ТЕСТОВЕТЕ

Шест от десетте нови страни членки на Европейския съюз не са издържали нито един от петте теста, които трябва да преодолеят, ако искат да влязат в еврозоната между 2007 и 2010 г., съобщи на 20 октомври управителят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише, докато представяше поредния шестмесечен доклад на финансовата институция. Това са Полша, Унгария, Чешката република, Словакия, Кипър и Малта. Особено обезпокоителни, според банкерите, са растящите съотношения на дълга и на бюджетния дефицит спрямо брутния вътрешен продукт и набиращата скорост инфлация. Бюджетните реформи на новаците са прекалено бавни и не са достатъчно обосновани в дългосрочен план. Трише критикува растящите бюджетни дефицити, които в шест от приетите през май десет нови страни надхвърлят тавана от 3% от БВП, заложен в Пакта за стабилност и растеж на общността. Същевременно той не пропусна да размаха пръст на някои мощни стожери и основатели на Евроленд, които не дават добър пример на останалите. Става въпрос за Германия, Франция и Италия - постоянни нарушители на бюджетната дисциплина, а Холандия и Гърция са били в нарушение през 2003 година. Според анализите на ЕЦБ най-зле се справя Унгария. Инфлацията в страната е близо 7% при препоръчителна стойност от 2.4%, дългосрочните лихви са 8.1% (при таван 6.4%), бюджетният дефицит е 5.5% от БВП, а държавният дълг е 59.9% - почти до максимално допустимата стойност от 60 процента. Словения, Естония, Литва и Латвия имат амбицията да влязат в еврозоната през 2007 година. Първата крачка засега е направена от трите прибалтийски държави, които обвързаха през юни националните си парични единици с европейския валутен механизъм ERM-2 и трябва да останат в него поне две години. Главният икономист на ЕЦБ Отмар Исинг е изненадан от финансовите резултати на някои от новите страни членки на ЕС и описва икономическия прогрес на Естония като впечатляващ. Той обаче се опасява, че онези икономики, които в момента изпълняват някои от критериите за присъединяване към еврото, имат други проблеми, с които трябва да се справят, като високата безработица и огромниия си дефицит по текущата сметка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във