Банкеръ Daily

Пари и пазари

Новите акции на "Еврохолд" вече са на борсата

Акциите от увеличението на капитала на "Еврохолд България" АД - 36 180 600 броя, вече се търгуват на "БФБ-София" от днес, съобщиха от борсовият оператор. Книжата са регистрирани на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard.

На 18 декември миналата година приключи успешно подписката за записване на акции от публичното предлагане на "Еврохолд България" АД. Сумата, получена от записаните и напълно заплатени акции, е в размер на 47 034 780 лева, което представлява 89.7% от предложените нови акции за записване, при минимален праг за успех на емисията от 50 на сто.

Общо капиталът на компанията е увеличен от 161 345 000 на 197 525 600 лева. Той е разпределен в същия брой обикновени поименни, безналични с право на глас  и номинал от по 1 лев всяка една акция. Увеличението на капитала е вписано в Търговски регистър на 22 декември миналата година.

"Еврохолд България" е една от водещите публични компании, чийто акции се търгуват на "БФБ-София". Инвестиционният портфейл на холдинга, който оперира на Балканите, включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентноспособността и в резултат на това повишаване на печалбата на "Еврохолд".

Facebook logo
Бъдете с нас и във