Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВА ГОДИНА НОВИ... НАРЕДБИ ЗА ДЦК

Без много шум Министерството на финансите и Българската народна банка са приели на 12 декември 2002 г. нова Наредба N5 за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, която напълно отменя досега действащата. Напълно нов е и текстът на Наредба N15 за контрол върху...
Facebook logo
Бъдете с нас и във