Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НОВ БОРСОВ ИНДЕКС ЩЕ ОРИЕНТИРА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Нов индекс BG-40 ще започне да се изчислява на БФБ-София от началото на следващата година. Както личи от наименованието му, в него ще бъдат включени 40 компании. Единственият критерий едно дружество да влезе в новия индекс ще бъде броят на сключените сделки. На всеки шест месеца ще се събира Комисия по индексите към фондовата борса, която ще предлага нови дружества в BG-40 и съответно ще дава предложения за изключване на други базата на актуализиран списък с най-ликвидните емисии. Окончателното решение ще взема съветът на директорите на БФБ-София. За разлика от другия борсов индекс - СОФИКС, при изчисляването на BG-40 нито едно от дружествата няма да има по-голяма тежест, т.е. ще се използват само цените на акциите, но не и техният брой. Няма да се взимат предвид също така сделките на блоковия и приватизационния сегмент. Базисната стойност на индекса ще бъде 100. Тази методика на изчисление се прилага при индекса Dow Jones Industrial Average. До края на тази година новият индекс ще бъде в пробна експлоатация. В първоначалния списък на компаниите, които са включени в него, се забелязват 13 бивши приватизационни фонда: Петрол, Лукойл Нефтохим, атрактивните тютюневи компании, Софарма, Неохим и други. Прави впечатление и присъствието на Кремиковци, с чиито акции са били сключени 385 сделки. Експертите от БФБ-София са решили да включат в новия индекс именно 40 компании, тъй като според тях около тази цифра се въртят дружествата, с чиито книжа се води най-активна търговия. С въвеждането на BG-40 искаме да стимулираме ликвидността - обясни изпълнителният директор на БФБ-София Георги Драйчев. - Стремим се да обясним на българския бизнес, че публичност означава чисти финанси, чисти баланси и добър имидж, допълни той. До този момент играчите на фондовия пазар имаха възможност да получат представа за неговото движение от индекса СОФИКС. В момента той обхваща 13 дружества, но броят им е променлив. За изчисляването му се използват както цените на акциите, така и техният брой, което предопределя и по-голямата тежест на някои компании. Така например първите пет дружества, включени в него, имат пазарна капитализация от 1.5 млрд. лв., което е около половината от общата капитализация на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във