Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НЯМА ДА ИМА ПРОВАЛ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА СРЕЩУ КОМПЕНСАТОРКИ

ЕДИННИЯТ НАДЗОР ЩЕ ЗАЩИТИ ИНВЕСТИТОРИТЕБистра Илкова, председател на Държавната комисия по ценните книжа, пред в. БАНКЕРЪИскам да поздравя вестник БАНКЕРЪ с новата година и да пожелая много здраве и лично щастие на целия екип. И както досега и занапред да отстоявате позициите си на обективност и висок професионализъм. Смятам, че от самото си създаване вашият вестник полага усилия за спокойното, трезво, точно и компетентно отразяване на събитията във финансовия свят, много от които са с висок градус на напрежение. Независимо от кризисните ситуации, в които е изпадала страната ни, вестникът винаги е запазвал добрия тон и е намирал верния подход за цивилизован коментар. Г-жо Илкова, вие сте първият шеф на Държавната комисия за ценните книжа, който идва от практиката. Назначаването ви стана в навечерието на седмата годишнина от съществуването на комисията. Достигна ли зрялост капиталовият пазар през този период? - Аз съм изключително щастлива, че моето назначение на този пост съвпада със седмата годишнина от създаването на Държавната комисия по ценните книжа и в тази връзка използвам случая да отправя моите поздрави към предишните председатели на комисията Християн Танушев, Радослав Цончев и Любомир Велков, както и към бившите и сегашните служители на комисията по ценните книжа. Смятам моя избор за постижение и успех на гилдията на инвестиционните посредници, които не знам как оцеляха в тези трудни седем години. През този период бе свършена много работа за полагане основите на капиталовия пазар. Започна се със създаването на нормативната уредба - приеха се специален закон за ценните книжа и наредбите по неговото прилагане. На втория етап се положиха огромни усилия за създаването на инфраструктурата на капиталовия пазар. Това са фондовата борса, инвестиционните посредници, Централният депозитар, публичните дружества и емитентите. Тези два етапа бяха реализирани в много кратък срок, като беше ползван американски и западноевропейски опит. Споделяте ли оценките, че прекомерната регулация убива пазара, който все още не е развит?- Когато се приемаше законодателството, бе ползван опитът на капиталови пазари с дългогодишна история. Естествено беше в един момент да лъсне парадоксът, че нормативната уредба и инфраструктурата са изградени, има ги и играчите на пазара, но комисията няма какво да регулира, защото я няма стоката. Тоест липсваха качествени и ликвидни финансови инструменти, които да се търгуват. Тогава именно се прояви и оня свръхконтрол и бюрокрация, които едва не ликвидираха малкото останали ентусиасти на капиталовия пазар. Сега ситуацията вече е малко по-различна, има по-гъвкав подход и желание за промяна.Във връзка с това предвиждате ли да промените някои от наредбите, издадени от комисията?- Вече са факт поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които несъмнено защитават в по-голяма степен миноритарните акционери. Освен това в резултат на промените в закона ще се наложат и някои изменения в действащите наредби. Искрено се надявам, че те ще ускорят развитието на процесите на фондовата борса. Аз съм категорично против всякакво излишно формализиране и разтакаване, разтегляне на проблемите във времето, защото то все пак струва пари. Държа обаче на бюрокрацията в добрия смисъл на думата, която е свързана със стабилността на небанковия финансов сектор, с правата на непрофесионалните инвеститори и, разбира се, с правата и интересите на всички останали участници на капиталовия пазар. При поемането на председателското място в комисията вие споменахте, че тя трябва не само да контролира капиталовия пазар, но и да го стимулира. Как според вас ще стане това?- За мен капиталовият пазар е огледало на икономиката. Връщане от този път няма, затова сега му е времето той да бъде не само контролиран, но и стимулиран. Според мен това ще стане по няколко начина. Първо, чрез открит диалог с посредниците и емитентите, чрез който ще констатираме проблемите и ще търсим компетентното им решаване. Ще зачитаме мненията и конструктивните предложения на институциите, които контролираме. Ще насърчаваме емитентите и инвестиционните посредници за участие на капиталовия пазар. Много е важно своевременното установяване на нарушенията и предотвратяването на престъпленията при тясно взаимодействие с другите компетентни органи. Друга мярка е премахването на някои такси, които затрудняват участниците на капиталовия пазар и са излишни. Ще търсим съдействието на всички други държавни органи, отговорни за развитието на капиталовия пазар, за да осигурим пускането на търгуеми ценни книжа на борсата.Какво е отношението ви към единния финансов надзор? - Моментът за консолидирането на небанковия финансов сектор е правилно избран, тъй като пазарът се намира в началото на своето развитие. Той е толкова свит и толкова тесен, че 90% от основните играчи се познаваме лично. Освен това трите направления - инвестиционната дейност, застрахователната дейност, здравното и пенсионното осигуряване, имат общи принципи на регулация. Общият надзор ще осигури комплексното контролиране и стимулиране на пазара и единна защита на интересите на непрофесионалните участници - инвеститорите в ценни книжа, застраховащите се и осигуряващите се лица. Не на последно място обединеният надзор ще спомогне за запазване на финансовата стабилност на небанковия сектор и няма да допусне такива сътресения, каквито ни бяха познати отпреди няколко години. Вярвате ли, че консолидацията на небанковия финансов надзор ще създаде повече работа за посредниците?- Не намирам много голяма връзка между консолидирания надзор и по-големия обем работа за инвестиционните посредници. Те и в момента опосредстват сделките с ценни книжа на всички тези институции и структури, които са свързани с капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. По-скоро ми се струва, че бъдещето на посредниците ще зависи от тяхното умение да бъдат предпочитани при съществуващата жестока конкуренция. Ще зависи и от техния професионализъм и нюх за намиране на пазарна ниша. Как се отнасяте към мотивите на президента, с които той върна Закона за единния финансов надзор?- Мотивите за ветото върху Закона за единния финансов надзор бяха свързани предимно с предвидената необжалваемост на някои актове на Комисията за финансов надзор и със събирането на годишни такси за обработка на задължителната документация на поднадзорните лица. Искам да поясня, че комисията е изпълнителен орган, а тези неща зависят от волята на законодателя. Ще ми се да вярвам, че както и да се развият по-нататък събитията, интересите на българските граждани, поверили парите си на застрахователните компании, инвестиционните посредници и осигурителните фондове, ще бъдат защитени в максимална степен.Има вероятност да не бъдете избрана за заместник-председател на Комисията за финансов надзор и да загубите сегашната си длъжност. Ще се върнете ли в такъв случай в Авал Ин?- Теоретично са възможни всякакви варианти, разбира се. Но аз съм прагматик, на всичко отгоре съм зодия Козирог и затова не се притеснявам от различните възможности, които се откриват след евентуалното приемане на закона. Аз ще остана в сферата на финансовия пазар, независимо от коя страна ще бъда. Защо не и като се върна в Авал Ин?Досегашните резултати от приватизацията срещу компенсаторки не са много добри. Мислите ли, че тя ще се провали?- В никакъв случай. Една огромна група хора чака по най-бързия начин да стартира този процес. Сигурна съм, че удължаването на срока, което е предложено като поправка в Закона за приватизация, ще отприщи започването на централизираните публични търгове. Агенцията за приватизация има отдел, който е компетентен да завърши този процес и в момента има пълната готовност за това. След като излезе поправката в закона за приватизация, веднага ще започне стартирането на централизираните публични търгове. Дружествата, които ще се продават, също са ясни. Не смятам, че отпадането на някои от пакетите ще провали приватизацията срещу компенсаторни платежни средства. Ето ви и някои положителни новини - предстоящата продажба на Св. св. Константин и Елена, както и стартирането на няколко пула.Така е, но резултатите, които са получени досега, не са обнадеждаващи. Цената, на която се предлагат държавните пакети на дружествата в тези пулове, е много по-висока от тази на реалния фондов пазар.- Някои цени са високи, някои не са. Аз съм убедена, че акциите на Златни пясъци ще бъдат продадени. Срокът за продажбата на пула се удължи. Това, че някои от малките пакети, които са от порядъка на 1000-2000 акции, могат да не се продадат е най-малката беда. Те спокойно могат да отидат на централизиран публичен търг и там вече ще бъдат продадени на цена, каквато пазарът определи. Предстояща е и продажбата на пакетите от пул Енергетика. Това е един много интересен пул, който ще развие пазара и ще доведе до първото покачване на компенсаторните инструменти, което ще видим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във