Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА ОВЪРНАЙТ ЛЕТЕНЕ

Лихвите на междубанковите левови депозити направиха неуспешен опит за летене. Още в първите два дни на седмицата наличностите на банките в БНБ спаднаха до малко над 400 млн. лв., при положение че няколко дни по-рано те бяха 630 млн. лева. Основната причина да се свие масата на парите бе плащането на корпоративните налози. За кратък период от време банките и техните клиенти изсипаха в държавната хазна над 200 млн. лв., за да платят данъка си върху печалбата и към общините. Ликвидността в системата намаля, а търсенето на свеж левов ресурс и цената му логично нараснаха. В сряда еднодневните срокове вече се договаряха за повече от 3%, при положение че на 12 април договорите се сключваха срещу 1.5 процента. Привличането на левове при лихвени нива, надвишаващи тези на долара и еврото, принуди много от банките да обезпечат поддържането на част от минималните си задължителни резерви в БНБ именно с долари. Увеличението на валутните резерви доведе до пропорционален спад в левовата маса, която всяка една от търговските ни банки държи по сметките си в Централната банка. Търсенето вече не беше така напористо. В резултат в четвъртък лихвите отново се върнаха на старите си нива от 1.5 процента. Среднодневните обороти останаха относително високи. Разменяните обеми под формата на левови депозити и репо-сделки бяха 85 млн. лева. Едноседмичните срокове се търгуваха с променлив успех както при 2.5%, така и при 4.5 процента. Едномесечните котировки през периода останаха почти без промяна - на обичайните 3.5 процента. През следващата седмица левовете на пазара ще се завърнат в банките под формата на преводи от финансовото министерство за изплащане на заплати на работещите в бюджетната сфера. Наличностите по сметките им при Централната банка отново ще се покачат до около 500 млн. лева. Затова търговците очакват овърнайт лихвите отново да се установят на около 1.5 процента. Министерството на финансите се възползва от отличната левова ликвидност в банковата система, която продължава вече четвърти месец, и се реши да пусне в обращение десетгодишна емисия ДЦК. Падежът й е на 17 април 2012 година. На проведения в понеделник аукцион бяха предложени за продажба 15 млн. лв. от общо предвидените 90 млн. лв. номинална стойност. Емисията е от отворен тип, по подобие на останалите дългосрочни ценни книжа, които се продават много успешно вече трета година. Общото й количество ще се продава чрез няколко последователно провеждани търга, докато достигне до предварително предвидения обем. Номиналът на книжата ще се олихвява при 7.5% на годишна база, като начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, а с последното ще се погаси и главницата. За участие в аукциона бяха регистрирани поръчки за 72.08 млн. лева. Министерството одобри предвидените 15 млн. лв., като достигнатата средна годишна доходност беше 7.77 процента. На 22 април Централната банка ще проведе втория от серията аукциони, на които се пласира общото количество от 90 млн. лв. номинална стойност от същите десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации. Предлаганото сега количество е от 25 млн. лв. номинал.На вторичния пазар на ДЦК последната седемгодишна емисия с падеж 20 май 2009 г. се търгуваше при доходност от 7%, а тази с падеж 16 януари 2007 г. при 6.95 процента. Петгодишните ценни книжа се договаряха по 6.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във