Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НЕОЧАКВАНИ ФАВОРИТИ НА БОРСАТА

Отдавна не се бе случвало акции на сравнително активно търгувано дружество да се продадат на необичайно висока цена. Тази седмица това се случи с книжата на Централна кооперативна банка. Тя завършва 2002 г. с печалба в размер 8.710 млн. лв., което е по около 0.53 лв. на акция. Затова сделката за 6500 книжа на цена 4.50 лв. при обичайна търговия около 0.80 лв. трудно може да бъде обяснена с добрите финансови резултати. На следващия ден, след като заради тази сделка бяха променени ценовите ограничения, на долната граница (3.44 лв.) се предлагаха над 8 хил. акции, а интерес за покупки нямаше. Кросът на високи цени е един от традиционните начини за блокиране на търговията, защото според борсовите правила през следващите пет дни ограниченията не могат да се променят. Петдневното ограничение е анахронизъм, предназначен да предпазва неинформираните инвеститори. Но във времето на ИНТЕРНЕТ и мобилните комуникации такъв голям срок за влизане в час е разкош, който българският капиталов пазар не може да си позволи. Ако изключим тази екзотична сделка, при основните акции настана затишие и интересът на инвеститорите се пренасочи към по-рядко търгуваните позиции, които обаче показаха добри данни за 2002 година. Фокусът на покупките бяха Елхим Искра, Капитан Дядо Никола и Оргахим.Елхим Искра АД е реализирало печалба за 2002 г. в размер на 418 хил. лева. Общите приходи на дружеството за същия период са в размер на 15 млн. лв., което е с 11.42% по-малко спрямо предишната година. Печалбата на акция на дружеството е в размер на 0.5 лв. за акция. То разпределя дивидент всяка година и положителният финансов резултат доведе до над 2 хил. акции седмичен оборот и повишение на цената до 4 лева.Според предварителните данни Капитан Дядо Никола АД - Габрово, е реализирало печалба за 2002 г. в размер на 1175 хил. лева. Общите приходи на дружеството за същия период са 20 млн. лв., което е с 26% повече спрямо предходната година. Печалбата на акция на дружеството е 3.18 лв. и при цена 5 лв. за бройка покупката им изглежда доста добра инвестиция.Най-добре според предварителните данни стои русенското предприятие за бои. Оргахим АД е реализирало печалба за 2002 г. в размер на 6504 хил. лева. Общите приходи на дружеството към същия период са над 60 млн. лв., което означава 34.53% ръст. Печалбата на акция на Оргахим е 12.93 лв. за акция. Неговите книжа поскъпнаха за една седмица с над 18% до 11 лв. (седмичен оборот над 3 хил. бройки). Въпреки скока дружеството все още се търгува под размера на годишната си печалба и това може да се обясни само със загубите от предходните години, които доведоха до ниската счетоводна стойност на акциите.Поскъпването на Софарма до 15.90 лв., реализирано в края на януари, трябваше да бъде коригирано. През тази седмица цените на тези книги се понижиха до 14.20 лв., макар че дружеството обяви печалба за 2002 г. в размер на 2.39 лв. на акция.Кремиковци АД е реализирало към края на 2002 г. загуба в размер на 44 524 хил. лв., като на една акция се падат 2.4 лева. Но поради изключително рядката търговия с акциите на дружеството, това не даде отражение върху цената им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във