Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НАПРЕЖЕНИЕТО СЕ ПОКАЧВА

Левовата маса, на която в момента разчита банковата ни система, е едва около 460 млн. лева. Това са наличностите по сметките на кредитните институции в Българска народна банка, които трябва да осигурят както междубанковите разплащания, така и поддържането на минималните задължителни резерви До 15 март (понеделник) юридическите лица ще трябва да са превели вече месечните си акцизи и ДДС, а така също и данъка върху печалбата. Практиката показва, че заради тези плащания банковата ни система периодично се лишава общо от около 270 млн. лв.а свеж ресурс. До края на месеца, съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане, трябва да се внесат в хазната и изравнителните вноски по данъка върху печалбата за финансовата 2003 година. За предходния данъчен период, т.е. до 31 март 2003-а, бяха преведени 160 млн. лв., дължими за 2002 година. Ако и тази година към бюджета се насочи същата сума, простата аритметика показва, че, на шега или наистина, на 1 април банковата система ще осъмне с едва 30 млн. лева. Не е необходимо човек да е голям специалист в областта на националната платежна система, за да се досети, че тези средства са крайно недостатъчни за осъществяване на междубанковите разплащания и ако се стигне до това дъно, ще бъдем свидетели на банков колапс. Това, разбира се, няма да се случи, защото освен изходящи парични потоци, има и насрещни постъпления.Откъде се очакват входящите потоци, които ще осигурят санитарния минимум, наложен от практиката, който е около 300 млн. лева. Първият и важен източник на свежа левова ликвидност в банковата система са постъпленията от Министерството на финансите. Нека да припомня, че възприетата схема за бюджетни разходи от сегашното правителство предвижда през първите два месеца на всяко тримесечие да се правят до 85% от планираните месечни разходи, а през последния направените вече икономии да се изразходват (т.е. превеждат се 130% от разчетените средства). Така че през втората половина на март очаквам направените икономии през първите два месеца на годината да се влеят в банковата система и по този начин да подпомогнат левовата ликвидност. Друг важен източник да подобряването й са крайните продажби на евро на Българска народна банка. По този начин поддържаните по сметки при БНБ и при първокласни европейски банки наличности в евро ще се трансформират в български лева. Увеличените обороти и нарасналите лихвени проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки през тази седмица показват, че вече има очевидно напрежение на междубанковия паричен пазар. При явен превес на търсенето над предлагането и при добра левова ликвидност оборотите на пазара се задържаха около 140 млн. лв., докато през предходния месец средната им стойност бе 110 млн. лева. Лихвените нива отскочиха до 2% на годишна база при достигнати средни стойности за февруари от около 1.5 процента. Според разчетите на Министерството на финансите, през следващата работна седмица в банковата система нетно ще постъпят близо 90 млн. лева. Ето защо не очаквам каквито и да е драстични промени в обстановката на пазара - както по отношение на обемите, така и спрямо лихвите по най-търгуваните еднодневни междубанкови депозити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във