Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НАДЕЖДАТА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ СЕ ОТЛАГА ЗА ПОНЕДЕЛНИК

Дълговите книжа на развиващите се пазари продължиха да поевтиняват и през тази седмица. Основен дял в търговията на този сектор заемаха сделките с книжа на Турция и Бразилия.Общото движение на този пазар даде отражение и върху котировките на българските еврооблигации. Отново най-голям спад отбелязаха книжата ни с падеж през 2013 г., които в средата на седмицата се търгуваха на нива 93.00-93.50 евро за 100.00 евро номинал. По-слабо се повлияха другите две емисии еврооблигации - с падеж през 2007 г. и 2015 г., които понижиха своите котировки с около 50 базисни пункта. През следваща седмица очакваме низходящият тренд да спре и котировките да се задържат на тези нива.На борсата бяха сключени сделки с емисията от ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка с номинал 92 000 евро при доход 7.30 процента. Тъй като предлагането на тази емисия на вторичния пазар вече е в ограничен размер, доходът, на който може да се закупят книжа от нея, се понижи до около 7% на годишна база.Регистрирана беше и една сделка с книжа от втората емисия ипотечни облигации на Българо-американска кредитна банка в размер на 50 000 евро при доход 7.25 процента.Към сделки със ЗУНК-облигации няма реален интерес на пазара. Държателите на тези книжа не желаят да продават при понижените вече котировки, а търсенето е сравнително слабо. Българските брейди облигации също понижиха своите котировки с около 1 щ. долар за 100 долара номинал, а цените на облигациите по просрочени лихви паднаха с 2.00-2.50 щ. долара за 100.00 долара номинал в средата на периода.В края на седмицата цените им се слабо се възстановиха и търговията приключи при следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 88.125-89.125 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 88.50-89.50 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 88.375-90.375 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във