Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НАД 3.3 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ ЗАГУБИМ ОТ ПРЕДСРОЧНОТО ЗАТВАРЯНЕ

Подробният анализ на консултантската агенция Нуклеон, представен през седмицата, показва движението на финансовите потоци на АЕЦ Козлодуй за периода 2003-2013 година. Разчетите са направени при две базови стойности на изкупната цена на електроенергията, произведена от централата: 5 стотинки (2.5 цента) за киловатчас за периода 2003-2007 г., и 7 стотинки (3.5 цента) след тази дата. Предвидено е също, че първите два блока ще работят до края на 2002 г., а следващите два ще бъдат спрени през 2006 година.В анализа са разгледани иотделните етапи за затваряне на блоковетеТри години след спирането на всеки от тях отработилото ядрено гориво трябва да остане в реактора, което налага цялостно запазване на обслужващия персонал. После за срок от две години е необходимо то да бъде извадено и надеждно съхранено. Възможностите са две - горивото да бъде върнато в Русия или да остане у нас. И в двата случая извадените от реактора касети (средно по 2000 за всеки от малките блокове) трябва да се поставят в различни типове контейнери. Сухото съхранение у нас пък изисква изграждането на специално хале. Цената Като се калкулират всички разходи, спирането и извеждането от експлоатация на първите два блока в АЕЦ Козлодуй ще струва 397 млн. лева. За затварянето на III и IV блок ще са нужни 310 млн. лева. Или общо за четирите блока - 707 млн. лева.Близо 11 млрд. лв. са общите разходиВ тях са цитираните вече 707 млн. лева. Други над 7.7 млрд. лв. са средствата, необходими за нормалното функциониране на централата. Над 716 млн. лв. трябва да се платят и за връщане на отработило ядрено гориво (разчетите са по тарифите, договорени в момента с Русия, които са средно с 30% по-ниски от световните пазарни цени). Отчисленията в двата фонда за затварянето на блоковете за периода 2003-2013 г. ще са над 1.1 млрд. лева. Финансовите разходи за погасяване на кредитите за модернизация на блокове V и VI са 640 млн. лв., а очакваните приходи са 7.4 млрд. леваВ разчетите си експертите са калкулирали постъпления от продадена електроенергия при цитираните базови цени. И при условие, че останалите в експлоатация мощности работят с пълно натоварване. Елементарно сравнение показва, че за времето от 2003 до 2013 г. финансовият резултат на централата ще е отрицателен инедостигът ще е близо 3.5 млрд. лева В една сериозна дискусия обаче сумата, която може да бъде доказана, ще е по-малка. Защото част от онези 1.1 млрд. лв., натрупани в двата фонда, задължително ще бъде използвана за затварянето на малките реактори в Козлодуй. Наистина става въпрос за малко под 140 млн. лв. (колкото са отчисленията от III и IV блок), но те не бива да бъдат пренебрегвани. Така че недостигът всъщност ще е в рамките на 3.354 млрд. лева. Отделно са пропуснатите ползи от това, че блоковете се спират преди крайния им експлоатационен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във