Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР ЦАРИ ЗАТИШИЕ

През целия август лихвените нива на междубанковия паричен пазар останаха сравнително ниски - малко над 3 процента. През юни овърнайт сделките се договаряха при средно 7.3% на годишна база. Следващия месец лихвата спадна до 4.65 процента. Но лихвите през август все пак изглеждат високи в сравнение с тези от началото на годината (когато достигнаха едва 1.3 процента). През последните две седмици на август обаче еднодневните депозити се търгуваха съответно при 1 и 0.7 процента. Обемите се свиха от обичайните 70 млн. до 30 млн. лв., преобладаваше предлагането на левов ресурс. Дилърите се бяха запасили с левове, след като в началото на месеца масирано продаваха евро на Централната банка при официалния фиксиран курс от 1.94605 лв. за 1 евро. Това трупане на левове беше предизвикано единствено от факта, че наличните български пари в банковата система в началото на периода бяха сравнително малко, за да могат банките да осъществят данъчните плащания. В момента банките разполагат с малко над 300 млн. лв., а те са напълно достатъчни за изпълнението както на междубанковите разплащания, така и на изискванията за поддържане на задължителните минимални резерви. Поредният период за регулирането на резервите изтича на 3 септември. В началото на месеца по сметки на търговските банки при БНБ ще се влеят около 240 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. Те ще бъдат изтеглени от касите на банките, но това ще отнеме дни. В резултат левовата ликвидност на кредитния сектор ще остане много добра, а лихвените нива, при които се търгуват еднодневните междубанкови депозити, пак ще гравитират около 1 процент. Едва през втората половина на месеца, след поредните данъчни плащания, се очаква лихвите да се повишат.На 4 септември Министерството на финансите ще емитира отново тримесечни безлихвени съкровищни бонове с номинална стойност 12 млн. лева. Аукционът за продажбата им ще се проведе два дни по-рано (на 2 септември) от Българска народна банка. Достигнатата средна годишна доходност от реализацията на съкровищните бонове, съгласно разпоредбите на Централната банка, се приема автоматично за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията. Действащата в момента основна лихва е 3.79 процента. На вторичния междубанков пазар на ДЦК последната седемгодишна лихвоносна емисия от тях се търгуваше при доходност 7.45 процента. Това ниво е по-високо от достигнатите на последния търг минимални 7.4% и по-ниско от средните 7.68 процента. Десетгодишните лихвоносни съкровищни облигации пък се търгуваха при 8.56 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във