Банкеръ Weekly

Пари и пазари

НА КОМПЕНСАТОРНИЯ ФРОНТ - НИЩО НОВО

Търговията с бонове и записи остана без промяна през изминалата седмица. Компенсаторките продължиха да губят ликвидност и обемите на търговия с тях трудно надхвърляха 700-900 хиляди общо за бонове и записи. Цената им се запази в тесни граници - между 25.50 и 25.70%, а в четвъртък дори слезе под 25.50% и започна да се понижава плавно към 25.20 процента. Спадът донякъде се дължи на това, че за пореден път бе отложена продажбата на мажоритарния пакет от Св. св. Константин и Елена - до 2 декември 2002 година. От тази дата до 31 януари 2003 г. акциите на курорта трябва да бъдат пласирани. Това ще стане на три етапа, като на всеки следващ обемъм на предлаганите пакети нараства. Първият ще бъде предложен за продажба на 2.12.2002-ра и ще съдържа 5000 акции при първоначална цена 380 компенсаторни платежни средства. Той ще се предлага на борсата до 20 декември. Между етапите ще има техноногично време от поне два работни дни с цел да бъдат уведомени за продажбата всички потенциални инвеститори, желаещи да придобият книжа от курорта.Първата сделка за покупка на акции с непарични платежни средства обаче ще стане с акциите от пула Златни пясъци, тъй като инвестиционният посредник Авал Ин веднага след като подписа договора си с Агенцията за приватизация, регистрира всички акции от пула на приватизационния сегмент на борсата и сделки за тях ще се сключват от 26 ноември. Ако целият пул се продаде по първоначално предложените цени, за придобиването му ще бъдат необходими 46 милиона бона. Тази цена изглежда твърде висока и преизчислена през текущата борсова цена на боновете (около 25%) се равнява на 15 лв. - над два пъти по-висока от текущата борсова цена на акциите на Златни пясъци. През седмицата се сключи и блокова, сделка при която С - Травел ЕООД продаде дела си в Златни пясъци АД. Пакетът от 598 119 акции, представляващ 9.21% от капитала на дружеството, мина през пазара на цена 2.92 лв. за една. Той е съизмерим с предложения за приватизация, което навежда на мисълта, че става дума за стара сделка, която минава през борсата със закъснение, или намек от страна на мажоритарните собственици към другите инвеститори да не купуват от книжата.От тази седмица АП обяви конкурс и за пул Енергетика, в който влизат четири пакета по 49 % от енергоремонтни дружества, 49% от ТЕЦ Марица-изток 3 в Димитровград, 30% от Параходство БРП и 25% от София филм. Всички те все още не са публични дружества и най-вероятно ще се появят на борсата през пролетта на 2003 г., но интересът към тях ще е значителен, защото по същество имаме пет почти мажоритарни пакета. Така или иначе, процесът на приватизация срещу непарични платежни средства най-накрая започна и през следващата седмица може да се очаква стабилизиране на цените на боновете и на записите на нивата над 25.50%, с леко покачване, поради търсенето от страна на крайните купувачи на акции, традиционно изчакващи да настъпи последният срок, за да попълнят запасите си с необходимите им компенсаторки. Но голямо поскъпване засега е рано да се очаква, тъй като у инвеститорите има доста натрупани бонове, изкупувани през последните седмици, и предлагането на нивата над 26.50-27% ще бъде достатъчно, за да спре поскъпването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във