Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МЪРТВО ВЪЛНЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ДЦК

На пазара на държавни ценни книжа се появи мъртво вълнение. Явление, което, както е известно, може да завлече и дори да удави мнозина от участниците на пазара, които се смятат за добри плувци. Това е ситуация, при която се наблюдава обръщане на ценовата тенденция на книжата от възходяща в низходяща. Резултатът е, че цената на купуваните в този момент книжа ще се понижава в близките години и ще носи само отрицателни ценови разлики. Досега бяхме свидетели на продължително покачване на цената им. Така например десетгодишните български книжа с падеж януари 2015 г. в момента се търсят при 3.5% годишна доходност, а една година по-рано се търгуваха при 5.2%, т.е. за този период от време цената им се е повишавала.За отбелязване е и тенденцията, че в момента те се търгуват на инфарктно близки нива спрямо германските им аналози, които се приемат за бенчмаркови поради факта, че страната ни е във Валутен борд и валутата ни е трайно привързана към еврото. В момента немските книжа със същия падеж се договарят при 3.2%, т.е. с едва 30 базисни пункта по-малко спрямо българските, а година по-рано се търгуваха около 3.7 процента. Прави впечатление, че доходът на българските книжа се понижава с два пъти по-бързи темпове, отколкото това се случва с немските. Те се обезценяват с 33%, докато германските поевтиняват с 13.5%, което се обяснява със значителното подобряване на икономическите показатели в България. При едно обръщане на тенденцията на пазара в посока към покачване на дохода на тези книжа (т.е. намаляване на цената им) притежателите им автоматично започват да начисляват загуби за притежателите си. Коментарите на анализаторите сочат, че в момента сме точно в такава ситуация. Значителна част от участниците на пазара очакват, че след като бяхме свидетели на едно дългосрочно покачване на цената на немските книжа, започнало още от края на далечната 1999 г., вече е наистина крайно време за историческа корекция или за т. нар. мъртво вълнение. Тази тенденция по причините, описани дотук, автоматично ще се отрази и върху българските книжа. Първите признаци у нас вече се проявиха, и то именно при десетгодишните ДЦК. На проведения в началото на годината аукцион за продажбата на емисия с падеж януари 2015 г. беше достигната годишна доходност от 4.17% и цена от 100.68 лв. за 100 лв. номинал. Емисията е от отворен тип и общият й обем се продава чрез няколко последователни аукциона в рамките на една година. За продажбата на друго количество от нея в края на септември бе достигнато ниво от 3.44% годишна възвръщаемост и цена от 106.4 лева. Само две седмици по-късно на проведения последен търг за продажбата на книжа от тази емисия (в началото на октомври) общият й обем от 150 млн. лв. бе пласиран изцяло и достигна годишен доход от 3.46 процента. Той е с 2 пункта по-висок от предишния, като цената им се понижи до 106.20 лева. Вярно е, че една птичка пролет не прави, но според мен това е началото на края на понижаване на дохода на държавните ценни книжа. Всъщност може да се каже, че втората птичка са резултатите от проведения в началото на изминалата седмица аукцион за продажбата на петгодишни ДЦК. Тогава за реализацията на 25 млн. лв. номинална стойност първичните дилъри се състезаваха със 71.1 млн. лв., което е най-малкото количество подадени поръчки от тях за тази емисия от началото на годината. Бе достигната средна продажна цена от 103.09 лв. за 100 лв. номинал, по-ниска от достигнатата на предишния аукцион, когато беше 103.17 лева. До момента това е втори случай на понижаване на цената на държавните ценни книжа, продавани на първичния пазар. Дали тази тенденция ще се затвърди, ще се разбере от резултатите, които ще покажат предстоящите аукциони, организирани от Българска народна банка. Те пък, както бе казано, са в пряка зависимост от тенденциите на пазара на германските ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във