Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МЪКА СЕ ПРОЦЕЖДА И ОТ ОТЧЕТИТЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Публичните дружества представиха на фондовата борса и на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) шестмесечните си отчети и този акт предизвика редица неразбории. Промените в приетия неотдавна Закон за публичното предлагане на ценни книжа определиха нова форма за оповестяване на счетоводните резултати. Докато фондовата борса не ги огласи, комисията и самите дружества вече нямат право да ги съобщават под каквато и да е форма, гласи законът. Затова погледите на всички инвеститори се обърнаха към борсата. Но можеха да прочетат интересуващата ги информация единствено изписана върху хартия. Колкото до ДКЦК, тя пускаше отчетите в уеб-сайта си, само че един ден след краткото съобщение на БФБ, че данните са налице. Нещата се синхронизираха в сряда следобед (31 юли), когато се проведе среща между ръководствата на двете институции. След нея борсата също започна да пуска в електронното пространство целите финансови отчети, а не само съобщения, че ги е получила. Както се и предполагаше, отново не мина без емитенти, които закъсняват с данните си и вероятно ще бъдат санкционирани. До крайната дата - 30 юли, са пристигнали документите на 187 компании. На следващия ден броят им достигна 252 от общо 367 задължени да го направят. Председателят на ДКЦК Любомир Велков все пак направи уговорката, че някои отчети може да са закъснели заради бавните пощенски услуги и че ще бъдат глобени само дружествата, изпратили балансите си с пощенско клеймо след 30 юли. Сред изоставащите бяха и най-активно търгуваните на борсата компании - ЛУКойл Нефтохим и Софарма, както и изпитващите сериозни финансови проблеми Кремиковци и Химко. Прави впечатление, че някои емитенти с традиционно лоши резултати се представят по-добре през първите шест месеца на 2002 година. Например печалбата на димитровградския торов завод Неохим надмина 8 млн. лева. Към края на годината очаквам тя да е по-ниска, застрахова се членът на съвета на директорите на дружеството Тошо Димов. Месеците от юли до септември по принцип са мъртви за продажбите на амониева селитра и комбинатът ще реализира през този период загуби от по 1 млн. лева. Така че прогнозният резултат към края на годината ще е около 5 млн. лева. Неохим страда от ниския курс на долара, който прави продавания му от Булгаргаз природен газ много скъп. Освен това вече има опити от два руски завода да прескочат влязлото в сила от 1 юли защитно мито от 40% за внос на амониева селитра. Те са се ориентирали към доставка у нас на стабилизирана селитра, чийто налог е едва 9 процента. По-високите приходи на Златни пясъци АД се дължат на реализираните през първото полугодие продажби на земя, върху която са построени хотели на други собственици, информира изпълнителният директор на компанията Николай Недков. Печалбата на курортното дружество достига 2.559 млн. лв., което е седем пъти повече в сравнение с година по-рано. Не толкова розови новини обаче идват от Албена. Курортът отбелязва загуба от 5.747 млн. лв., която вероятно е следствие на прекалено експанзионистичната му политика. През последните години курортното дружество закупи хотел в Швейцарските Алпи, Международния младежки център в Приморско, инвестира и на територията на самия комплекс. Тежестта, която ще оказват вложенията на бъдещата дейност на Албена личи и от задълженията на дружеството, надминаващи 96 млн. лева. Малко объркване стана с отчета на приватизирания през март пловдивски козметичен завод Ален мак. Оказа се, че служителите на предприятието са представили баланс за първите шест месеца на 2002 г., а Отчет за приходите и разходите (ОПР) - за 2001 година. Очевидно грешните данни са нажежили телефоните на фирмата в сряда и четвъртък. В крайна сметка се установи, че печалбата за шестмесечието е 278 хил. лв., а не публикуваната в ОПР-то загуба от над 7 млн. лева. Приходите от продажби пък са за 14.794, уточни за в. БАНКЕРЪ финансовият директор на предприятието Йонка Кинова. Това е спад с около 3 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Според председателя на надзорния съвет Петър Терзиев, по-лошите резултати са заради практическото спиране на дейността на Ален мак през месеците около неговата приватизация. Терзиев очаква второто полугодие да е значително по-силно от първото. Сега дружеството наблягало на изграждането на задгранични дистрибуторски фирми, а продажбите му щели да се преориентират от бившия СССР към Балканите. Продукти на предприятието се пласират и в Западна Европа. Петър Терзиев смята, че Ален мак ще приключи годината с 30-50% по-високи продажби спрямо 2001 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във