Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"М+С Хидравлик" поощри мениджърите с акции

Всички нови акции от увеличението на капитала на "М+С Хидравлик" АД са записани предсрочно от имащите право на това мениджъри, съобщиха от дружеството. Става дума за 390 000 броя с номинална и емисионна цена 1 лв. при пазарна стойност от около 7.55 лв. за един дял.

Решението за разпределение на тези акции беше гласувано на проведеното на 17 май общо събрание на акционерите. То даде възможност за участие в увеличението на капитала (по чл.112, ал.3 от ЗППЦК) на всички настоящи членове на съвета на директорите, на прокуриста , на търговския  пълномощник, на директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне петгодишен стаж в предприятието.
Размерът на капитала на "М+С Хидравлик" АД след увеличението е 39 445 200 лева. Най-големите акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД с 30.91%, "М+С 97" АД - Казанлък с 24.10% и "Индустриален капитал холдинг" АД с 22.37% от капитала.

Освен акции  всеки член на съвета на директорите на казанлъшкия производител на хидравлични мотори ще получи и допълнително възнаграждение, пропорционално за времето на неговото участие в борда. Акционерите определиха сума, представляваща по 1.25% от печалбата за миналата година, която е в размер на 14 516 000 лв., да поощри мениджърите за работата им през 2017-а. От тази облага ще се възползват Димитър Богомилов Тановски, Иван Делчев Делчев, Стоил Стоянов Колев, "Велев Инвест" ООД, представлявано от Васил Георгиев Велев, "Лома" ЕООД, представлявано от Евгений Василев Узунов, "Манг" ООД, представлявано от Милко Ангелов Ангелов. Прокурист на дружеството е Владимир Валентинов Спасов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във