Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МОБИЛТЕЛ РАЗДВИЖИ ИНВЕСТИТОРИТЕ

През тази седмица най-активно се търгуваха облигациите с падеж 2013 година. В средата на периода няколко инвестиционни банки излязоха с оферти за търсене, което повиши котировките купува до 123.25-123.35 евро. То беше задоволено бързо, след което цените се върнаха до нива от 122.85-123.25 евро. Рисковата надбавка, на която се търгуват облигациите, остана непроменена.Другите две емисии от дългови книжа се търгуваха сравнително слабо. Цените на облигациите с падеж 2007 г. се задържаха на нива от 109.50 -109.75 евро през целия период. Слабо движение реализираха и глобалните облигации с падеж 2015 г., които се влияеха единствено от движението на бенчмарковата емисия. По-активна беше търговията с български брейди облигации. Повишеното им търсене през периода доведе до леко покачване на цените им до 99.95-100.05 щ. долара и за двата вида - облигациите по просрочени лихви (IAB's) и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) . Цените на дълговите книжа на Европейската инвестиционна банка се задържаха без промяна на нива от 100.75-101.50 лв., а търговията беше умерена. Отново погледът на инвеститорите беше насочен към облигациите на МобилТел. След новината, че Телеком Аустрия (Telecom Austria) е спечелил ексклузивните права за закупуване на МобилТел, цените отново изпълзяха нагоре, като най-високите нива купува достигнаха до 105.50 евро. На тази кота част от притежателите затвориха позициите си при добра печалба, след което цените се понижиха слабо и в края на периода търговията приключи на нива от 104.75-105.35 евро.През седмицата на борсата се търгуваха активно ипотечни облигации. Бяха сключени сделки с четири от емисиите - на ОББ с номинал от 1.7 млн. лв. и доходност от 5.80%, на Българо-американска кредитна банка с номинал 23 хил. евро и доходност от 5.75%, на Българо-американска кредитна банка с номинал 500 хил. евро при доход от 5.85% и на ЮНИОНБАНК с номинал 11 хил. евро и доход между 6 и 6.05 процента.Вътрешните емисии в евро си остават атрактивна инвестиция. Значително се търсеха облигациите с падеж 2010 година. Нивата бяха между 106.50 и 106.75 евро. Цените на книжата с падеж 2018 г. се задържаха на нивата от 105.50 - 106.25 евро. Сключените сделки и с двата вида облигации са с малки обеми, тъй като липсваше предлагане. Известно раздвижване имаше и на пазара на ЗУНК-облигации, където цените купува достигнаха до 93.50 щ. долара. Предлагането е доста свито, като очакваме при нива над 94.00 щ. долара държателите на тези облигации да закрият част от позициите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във