Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МИЛЕН ВЕЛЧЕВ ИСКА ДА ЗАМАЖЕ СКАНДАЛА С ИЗГУБЕНИТЕ ПЕЧАТНИ ФОРМИ

Муравей Радев пред вестник БАНКЕРЪГ-н Радев, защо сумите на договорите за строителство, сключени от финансовото министерство по ваше време, неколкократно надхвърлят цените, с които фирмите са спечелили търговете за ремонт и реконструкция на седем сгради на ведомството?- Аз също бях учуден от тези разлики, тъй като научих за тях от пресконференцията, която дадоха Милен Велчев и неговият главен секретар Тенчо Попов. Но специалисти ми обясниха, че тези договори са инженерингови, а характерното за тях е, че цената се определя на единица изделие. В случая са се остойностявали изкопни, строителни или монтажни работи. Участвалите в търговете фирми са предлагали цени за единица работа от всеки вид и са спечелили кандидатите с най-добрите оферти. След това тези цени не се променят, но се умножават по количеството работа, която трябва да бъде извършена, и така се получава стойността, за която е сключен договорът.Служителите във финансовото министерство твърдят, пък и по медиите се появи информация, че вие имат акционерно участие в Темп М, а преди години сте работили в Авторемонтен завод, Смолян, с някои от сегашните собственици на част от строителните фирми, спечелили търговете. Какъв е вашият коментар?- Аз не фигурирам в нито едно търговско дружество, включително и в Темп М, и това ще бъде така, докато съм народен представител. През живота си съм работил с много хора. По мои груби сметки за последните десет години това са 20 хиляди човека. Някои от тях познавам по-добре, някои по-зле. Възможно е една част от тези хора да имат връзка с финансовото министерство. Но аз категорично заявявам, че нямам връзка с каквато и да е търговска дейност и не съм си позволил да се облагодетелствам, като предоставям привилегии на което и да е търговско дружество.Имате ли обяснение за така наречената временна финансова помощ от 300 хил. лева, която печатницата на министерството е дала на частната фирма Сийдкор?- Никаква информация нямам за този случай.Добре де, а как щяхте да постъпите, ако моя фирма например ви бе поискала такава помощ?- Категорично заявявам, че щях да изгоня не само вашата, но и всяка друга частна фирма, която би поискала подобно финансиране от министерството.Какво е вашето обяснение за историята с изнесените от печатницата на БНБ плаки за отпечатване на бандероли?- Е, това вече е гвоздеят на цялата пресконференция. Този случай не е станал, когато аз съм бил финансов министър, а по времето на Милен Велчев. Всъщност поднасянето на тази пресконференция на всички останали преиначени или полуобяснени факти всъщност имат за цел да прикрият очертаващия се грандиозен скандал с криминалното изнасяне на плаките за отпечатване на бандероли за цигари. Преди време, по необясними за мен причини, Милен Велчев издаде заповед за отпечатването на известно количество бандероли, които нямат серия, а са номерирани само с числа. До този момент всички бандероли са имали и серия - например А, Б и така нататък. И когато тя се изчерпи, плаките, на които са изготвяни бандеролите, се унищожават и се правят плаки за нова серия. След време предишният главен секретар на Милен Велчев издава една заповед, с която нарушава куп действащи поднормативни актове, свързани с производството и унищожаването на плаките, на които са се печатали бандеролите без сериен номер. Вместо да бъдат претопени, те се изнасят от печатницата и изчезват в неизвестна посока. Вие сигурни ли сте, че наистина тези плаки са залети с разтворител, както твърдят Велчев и неговият главен секретар. Нали си представяте какво е станало, ако някои се е докопал до тях и в момента печата фалшиви бандероли. Този човек вече е милионер. Тук е истинският скандал, от който министърът се е опитал да отклони вниманието, като е омесил информацията за плаките с бомбастичните, но не съвсем верни данни за договорите за строителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във