Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МЕКСИКО ЗАМЕНИ СТАРИ ЗА НОВИ ЦЕННИ КНИЖА

Мексико размени облигации за около 2.3 млрд. щ. долара срещу нови ценни книжа на обща стойност 2.87 млрд. щ. долара, които съдържат клауза, даваща право на правителството по-лесно да променя срока до падежа и лихвения процент при преразглеждането на условията по обслужването им. Промяната ще може да става със съгласието на 75% от притежателите на новите облигации, докато при старите се искаше съгласието на всичките собственици. В официално изявление мексиканският кабинет посочи, че предоставя на инвеститорите книжа с падеж през 2014 и 2033 г. срещу облигации със срок на издължаване през 2019, 2022 и 2026 година. Мексико има инвестиционна кредитна оценка от международните рейтингови агенции Стандард енд Пуърс и Мудис, която улесни процедурата. Преди замяната кабинетът на Мексико заяви, че чрез суаповата операция иска да намали разходите си по обслужването на дълга. Инвеститорите ще получат нови ценни книжа за 815 млн. щ. долара с падеж през 2014 г. и за други 2.055 млрд. щ. долара с падеж през 2033 година. Общата стойност на новите облигации е по-висока от номинала на книжата, които в момента държат инвеститорите, защото старите облигации се търгуват на вторичния пазар на по-висока цена. Мениджъри на сделката са Креди Суис Фърст Бостън и Голдмън Сакс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във