Банкеръ Weekly

Пари и пазари

МАЙСКИ ВЯТЪР ОТВЯ КОТИРОВКИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Истинска буря се разрази при търговията с книжа на развиващите се пазари в края на предишната и в началото на тази седмица. Чуждестранни инвеститори масирано продаваха, включително и български еврооблигации. Най - големият спад в котировките за периода беше във вторник преди обед , когато рисковата надбавка, при която се търгуват книжата ни, достигна до 175 базисни пункта (за сравнение, преди една седмица тя беше около 145 базисни пункта). От средата на периода някои от участниците започнаха да покриват част от късите си позиции, което доведе до известно повишение на цените. Като цяло пазарът остава силно подвижен. Емисията с падеж 2007 г. понижи котировките си с около 40 евроцента и книжа от нея можеха да се купят на нива 109.05-109.10 евро.Най- ниската цена, на която се предлагаха облигациите с падеж 2013 г., беше около 110 евро. Повишеното им търсене в сряда изстреля котировките до около 112.25 евро, след което цените им паднаха до 110.60-111.00 евро за 100 евро номинал.Подобно движение реализира и глобалната облигация с падеж 2015 година. В началото на периода емисията се котираше при много широк спред, като котировките продава достигнаха до 109.75 щ. долара. В сряда цените се повишиха до 112.00-112.75 щ. долара, след което търговията приключи на нива 109.50-110.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.На фона на значителния спад в цените на глобалните облигации брейди облигациите останаха стабилни. Слабо понижение отбелязаха само облигациите по просрочени лихви и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания. Търговията с български брейди облигации приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) се продаваха срещу 98.00 - 98.50 щ. долара; облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 99.75-100.25 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 98.25-98.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.След значителното покачване на дългосрочните лихвени нива по еврото крайни клиенти проявиха интерес към закупуване на книжа от вътрешните емисии, деноминирани в евро. Търсенето им беше на нива 103.00-103.50 евро за емисията с падеж 2010 г. и 100.00-100.50 евро за емисията с падеж 2018 година. На практика реална търговия нямаше, тъй като на тези нива предлагане няма.Търговията с корпоративни и ипотечни банкови облигации беше сравнително слаба. На борсата бяха регистрирани сделки с малки обеми на крайни клиенти при следните параметри: с облигации на ЮНИОНБАНК - номинал 1000 евро при доход от 6.88%; с облигации на ТБ Алианц-България - номинал 14 000 евро при доход от 5.10%; с облигации на Първа инвестиционна банка - номинал 5000 евро при доход от 7.20%; и с облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 10 000 евро при доход от 5.00 процента.През седмицата имаше известно търсене от крайни клиенти на доларови ЗУНК-облигации, като продажбите се извършваха на цени между 89.50 и 89.75 щ. долара. Значително по-оживена беше търговията със ЗУНК-облигации, деноминирани в евро. Такива книжа търсеше голям институционален инвеститор и няколко банки. Изтъргуваният обем беше около 10 млн. евро при цени между 88.50 и 88.80 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във