Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИПСВАШЕ ВЯТЪР В ПЛАТНАТА НА ОБЛИГАЦИИТЕ

Търговията с български еврооблигации през седмицата беше изключително спокойна. Нямаше ясно изразено търсене или предлагане на пазара. В сектора на страните от развиващите се пазари по-активно се търгуваха облигациите на Русия и Турция. На този фон цените на нашите еврооблигации се движиха в зависимост от съответните бенчмаркови емисии. Най-слабо беше движението при книжата с падеж 2007 г. - те се установиха трайно на цени под 110 евро и в края на периода се търгуваха на нива 109.40-109.70 евро. Другите две емисии отбелязаха повишение, като търговията приключи на нива 118.15-118.55 евро за облигациите с падеж 2013 г. и 122.65-123.40 щ. долара за облигациите с падеж 2015 година. През по-кратката работна седмица търговията с български брейди облигации беше доста вяла. Котировките се задържаха на нивата от 99.75-100.00 щ. долара и за двете емисии на облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) и по просрочени лихви (IAB's). През седемдневния период на борсата бяха регистрирани две сделки с корпоративни банкови облигации. Изтъргувани бяха облигации от емисията на Обединена българска банка за номинал 567 000 лв. при доход от 5.05% и облигации от първата емисия на ЮНИОНБАНК за 2000 евро номинал при доход от 6.50 процента.Вътрешните емисии, деноминирани в евро, задържаха цените си на високите нива, достигнати през предходната седмица - съответно 104.50-105.00 евро за емисията с падеж 2010 г. и 102.25 и 103.00 евро за емисията с падеж 2018 година. През периода по-голям интерес имаше към закупуване на по-кратката емисия облигации с падеж 2010 г., но поради липса на продавачи търговията беше слаба.С приключването на летните отпуски на пазара се появи известно търсене на ЗУНК-облигации в евро от страна на институционални инвеститори. Реалната търговия обаче е с малки обеми поради липса на достатъчно предлагане. Доларовите ЗУНК-облигации продължават да се котират в широки граници - между 91.00 и 93.00 щ. долара. Министерството на финансите обяви поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК-облигации за такива, деноминирани в евро. Подписката ще приключи на 21 септември, а самата замяна ще бъде регистрирана на 28 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във