Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИПСВА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗУНК ОБЛИГАЦИИТЕ

През кратката работна седмица за България на външните пазари най-активно се търгуваха глобалните облигации с падеж 2015 година. Седмицата започна със слабо покачване на лихвените нива по еврото и със значително повишение по щатските долари. През втората половина на периода се очаква значителна динамика на лихвените равнища, които оказват пряко отражение върху цените на облигациите по външния дълг. Тогава ще се състои среща на Европейската централна банка и ще излязат важни данни за икономиката на САЩ.Емисията с падеж 2007 г. се понижи слабо - с около 5 евроцента, и котировките бяха на нива 108.55-108.75 евро. С около 20 евроцента се понижиха цените на облигациите с падеж 2013 г. и се движеха в границите на 124.20-124.60 евро. Най-значително понижение реализираха глобалните дългови книжа, при които спадът в цената беше с около 1 долар. Българските брейди облигации се търгуваха слабо, като котировките се задържаха в границите 100.375-100.65 щ. долара. Слаба беше търговията и с външните корпоративни облигации. Цените им се задържаха без промяна на следните нива: облигации на Първа инвестиционна банка - 103.75-104.25 евро, книжата на Мобилтел- 105.50-106.00 евро, и облигации на Европейската инвестиционна банка - 104.50-105.10 евро.Почти липсваха сделки при вътрешните емисии, деноминирани в евро, и при ЗУНК облигациите. Слабата търговия с тях се дължи предимно на липса на предлагане. Цените по евровите облигации се задържаха на нива 110.00-110.50 евро за тези с падеж 2010 г. и 111.50-112.50 евро за 15-годишните книжа.Поради кратката работна седмица на борсата бяха регистрирани само три сделки с ипотечни облигации - с книжата на Първа инвестиционна банка с номинал 60 хил. евро и с доходност от 5.95% и с облигации на ПроКредит банк с номинал 203 хил. лв. и доходност в широк диапазон между 5.25 и 5.85 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във