Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИПСАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ПОДРЯЗА КОТИРОВКИТЕ

Активността на компенсаторния пазар намалява и в последния месец се оформи нов ценови диапазон на търговия в границите между 24 и 25 процента. Едва около три милиона бона смениха собственика си, тъй като цените, на които се сключваха сделките през изминалата седмица, започнаха значително да се отдалечават от посочената горна граница. Нетърпеливите собственици на компенсаторни записи и бонове значително намаляха, а тези, които не бързат, търпеливо подреждат поръчките си една след друга на нивото от 25 процента. До това ниво вече са се събрали поръчки за над 4 милиона бона.От две седмици няма нова информация за общото количество компенсаторни инструменти, при положение че известното сумарно количество беше 1.03 млрд. бона. Липсата на информация не позволява да се проследи процесът на конвертиране на записи от лихвоточки в жилищнокомпенсаторни записи и това кара инвеститорите да продължват да ги избягват. За последните два месеца бяха издадени нови около 40 милиона жилищнокомпенсаторни записи и техният произход най-вероятно е от записи от лихвоточки. Неяснотата около общия им размер доведе до спадане на цените им до 20.5 процента. Тази цена се дължи единствено на липсата на доверие в тях, но те имат същите права като компенсаторните записи и бонове и затова при следващата приватизация с компенсаторни инструменти жилищните компенсаторни записи ще бъдат предпочитаното платежно средство. Големият им обем се превръща в спирачка за поскъпването на компенсаторните инструменти, както и в ограничител на цената на инвестиционните бонове.При инвестиционните бонове спадът бе овладян на значително по-високо ниво, отколкото се очакваше, и за това спомогна своевременното публикуване на поредния списък от дялове за продажба срещу непарични платежни средства. Освен това агентските мрежи се активизираха по-бавно, което доведе до значително намаляване на предлагането. Общият седмичен обем на изтъргуваните инвестиционни бонове спадна под 300 хиляди бона. За сравнение - толкова беше дневният обем търговия в първите месеци на годината. Ограниченото предлагане не покрива очакваното значително по-голямо търсене, което по първоначални оценки ще бъде около 3 милиона бона и поради тази причина цената се покачи до 18 процента. Ако слабото предлагане се запази и през следващите дни, то в първите дни на поредния търг за продажба на дялове от ограничено отговорни дружества цената на инвестиционните бонове ще се изравни с тази на жилищните компенсаторни записи - на нивата от около 20-21% , като цените биха могли да се покачат и значително повече, ако купувачите решат да играят на сигурно и не пожелаят да плащат с жилищнокомпенсаторни записи поради съмненията в обратимостта на сделките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във