Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИКВИДНОСТТА СЕ РАЗХОДЖА ПО ГРАНИЦАТА

Банките и техните клиенти преведоха в хазната миналата седмица около 270 млн. лв., които представляват месечното данъчно плащане. Крайният срок за превод на социалните осигуровки бе 10 октомври, а до 14 и 15 юридическите лица трябваше да са платили на бюджета ДДС и акцизите, данъка върху печалбата и данъка към общините. Брутната месечна сума, която прибра фискът по тези пера, е над 400 млн. лева. На свой ред бюджетът дължи на икономическите субекти в страната над 150 млн. лева. Спадът на левовите наличности в банковата система бе частично компенсиран от над 30 млн. лв., които НОИ преведе за пенсии и социални помощи. Своят принос за подобряване на ликвидността на междубанковия паричен пазар дадоха и падежите и лихвените плащания по държавни ценни книжа, притежавани от първичните дилъри и техните клиенти. Общата сума по това перо се равнява на 36.4 млн. лева. Както се и очакваше, част от участниците на пазара прибягнаха до продажба на евро на Българската народна банка, в резултат на което наличностите в системата се подобриха с 40 млн. лева. През първия работен ден от седмицата, в резултат на балансираното търсене и предлагане на левов ресурс на междубанковия паричен пазар, лихвените нива по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се задържаха около 1.7 процента. Приблизително такива бяха и в края на предишната седмица - 1.6% на годишна база. Едноседмичните срокове се договаряха при 3 процента. Оборотите на пазара също не се промениха и се задържаха на 90 млн. лева. През следващите дни от миналата седмица, в разгара на плащанията към бюджета, търсенето на заемен левов ресурс взе превес над предлагането. Оборотите на паричния пазар се повишиха и във вторник достигнаха рекордните 146 млн. лева. Лихвите по овърнайт депозитите през този ден се установиха на нива от 2.4 процента. Малкото (да не кажа нищожно малко) транзакции с едноседмични депозити се осъществиха при 4 процента. На 15 октомври напрежението на пазара ескалира още в първите работни часове в резултат на засилено търсене на левови депозити от почти всички участници. Средната цена на търгувания през този ден левов ресурс беше 4% на годишна база, при оборот от 111 млн. лева. Банковата система затвори с наличности по сметки си в БНБ общо 260 млн. лева. Те гарантират ликвидност при осъществяване на междубанковите плащания, но не са достатъчни за поддържане на минималните задължителни резерви. До края на периода овърнайт депозитите се договаряха в широките граници между 4 и 2 процента.През следващата седмица банките ще са загрижени повече за попълването на минималните резерви. Лихвените проценти ще останат сравнително високи - около 2.5 процента. Принос за това ще даде и фактът, че в сряда ще се плащат държавните ценни книжа, спечелени на провеждания в понеделник аукцион. Общата им номинална стойност бе 30 млн. лева. Всъщност това е петият от предвидените общо седем търга, чрез които ДЦК с обща номинална стойност от 145 млн. лв. трябва да бъдат пласирани от Българската народна банка. Досега са реализирани 75 млн. лв. от това количество. Ако първата порция от 30 млн. лв. се продаде успешно, останалите книжа ще се продават съответно на 17 ноември - 20 млн. лв., и 8 на декември - 20 млн. лева. Емисията е седемгодишна, лихвоносна. Лихвите ще се начисляват и изплащат на всеки шест месеца при 5.875% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във