Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИКВИДНОСТТА ГУБИ ПОЗИЦИИ

Банковите ни институции вече четвърти месец се радват на отлична левова ликвидност, която е нещо типично за първите три месеца на новата година. Тя се дължи на масираните преводи от хазната към търговските банки в полза на бюджетните и общинските организации и ведомства. Те от своя страна се разплащат със своите кредитори, в резултат на което левовите авоари се задържат в системата до края на март. Тогава физическите и юридическите лица плащат дължимите данъци и акцизи. В средата на март наличните средства на банките в БНБ бяха около 700 млн. лева. Тогава най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се договаряха при около 0.6% на годишна база. След ежемесечните данъчни преводи на ДДС, данък върху печалбата и данъка към общините, които се правят винаги до 15-о число от месеца, наличните средства се стопиха до малко под 500 млн. лева. Ето защо през изминалата работна седмица еднодневните депозити се търгуваха вече при около 1.9% в понеделник, за да се повишат (в резултат на чисто психологически натиск) до 2.65% във вторник и отново да спаднат до 1.9% в края на седмицата, когато страстите се успокоиха. Тогава някои от банките вече бяха увеличили валутните си резерви при Централната банка, в резултат на което натискът върху левовия паричен междубанков пазар се облекчи. Ежедневните обороти останаха стабилни и се движеха в тесните граници между 75 и 80 млн. лв. - ясен признак за разумната политика, водена от търговските ни банки при управлението на ликвидността им. До края на март окончателно трябва да платят дължимите данъци за финансовата 2002 г. физическите и юридическите лица. Дотогава търговските ни банки трябва да са превели и сумата от 50 млн. лв., която е поредната ежегодна невъзвръщаема за тях вноска към Фонда за гарантиране на влоговете. В резултат на това общата налична сума по сметките на банковите ни институции в Централната банка ще се стопят до около 300 млн. лева. Тази сума е много близка до долната граница от 200 млн. лв., на която обезпечаването на междубанковите разплащания и поддържането на минималните задължителни резерви става изпитание за дилърите. Ето защо очакванията ми са още в началото на следващата седмица еднодневните депозитни сделки да се договарят отново при около 2.5 процента. В началото на април към банките ще се насочат ежемесечните преводи за изплащане на пенсии, които са около 250 млн. лева. На банките им е необходимо технологично време, за да ги изплатят, в резултат на което тази сума се задържа в системата за около една седмица и е глътка въздух за левовата ликвидност в системата. През април сметките на първичните дилъри в БНБ ще бъдат заверени с 98 млн. лв. - пари, които им дължи Министерството на финансите за притежавани от тях и техни клиенти държавни ценни книжа. В същото време финансовото ведомство ще продаде нови ДЦК с номинал 97 млн. лева. В резултат левовата ликвидност в системата няма да се повлияе съществено и парите в нея ще останат около 300 млн. лева. Дилърите с носталгия ще си припомнят времето, когато банковият сектор е разчитал на над 600 млн. лева по сметки в БНБ.През изминалата седмица на първичния пазар не бяха предложени за продажба държавни ценни книжа. На 24 март Българската народна банка ще проведе търг за реализацията на тримесечни безлихвени съкровищни бонове. Общото им количество ще е с номинална стойност 12 млн. лева. Непосредствено преди началото на войната в Ирак цените на родните държавни книжа, деноминирани в щатски долари и в евро и търгувани на международните финансови пазари, се понижиха. Инвеститорският интерес към тях беше охладен от възможността с освободените средства да се закупят корпоративни книжа от компании, свързани с военноотбранителния комплекс. Разпродажбата им навън даде отражение и върху настроенията на търговците на вътрешен държавен дълг. По-съществено намаляване на цените, т.е. покачване на доходността, се забеляза при 10- и 7-годишните ДЦК. Сделки с тях се договаряха съответно при 6.5 и 5.9% годишна доходност, вместо при доскорошните 6.05 и 5.6 процента. По-слабо беше влиянието върху търговията с петгодишни тригодишни ДЦК. Последните контракти с тях се сключваха съответно при 5.3 и 5.0% на годишна база. Тези нива не се различаваха съществено от тези, при които подобни сделки се договаряха в началото на март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във