Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИКЪТ НА ЛИКВИДНАТА ДРАМА ПАК ПРОЗИРА ЗАД ПЕРДЕТО

На около 350 млн. лв. разчиташе през изминалата работна седмица паричният междубанков пазар. С тези пари търговските ни банки трябваше да управляват наличностите си по сметки в БНБ, а и да регулират задължителните минимални резерви. Поредният едномесечен срок за това изтече на 3 май. След като в края на месец април нервите на дилърите отново се опънаха преди предстоящите дълги празнични дни. Пресен бе и споменът за разразилата се в средата на месеца лихвена буря. След края на празниците страстите се успокоиха, за което основна заслуга имат постъпилите от хазната в банковата система 250 млн. лв. за изплащане на пенсии. Паричният пазар засега остава спокоен, но това е привидно, защото с наличните средства банките няма да смогнат да изплатят неиздължените до момента пенсии, да отделят средства за превод на социалните осигуровки, както и да издължат регулярните около 200 млн. лв. данъчни задължения на юридическите лица. Още в средата на идващата седмица може да станем свидетели на повторението на априлската ликвидна драма за търговските ни банки. Тогава е крайният срок за превод на дължимите ДДС, данък върху печалбата и данък към общините. Свеж левов ресурс в банковата ни система може да постъпи единствено ако има приток на бюджетни авоари или на пари от крайни продажби на евро на Българска народна банка. Както вече казах, през двата работни дни след Великденските празници над паричния междубанков пазар все още тегнеше сянката на малката ликвидна криза от средата на месеца, а банките именно тогава трябваше да регулират наличностите си в Централната банка, предназначени за поддържане на минималните задължителни резерви, както и за да поддържат оптимална левова ликвидност за междубанковите си разплащания. Овърнайт депозитните и репо сделките се договаряха при над 4% през първия и под 3% през втория работен ден. Оборотите от малко над 50 млн. лв. и падащите лихви доказваха, че търсенето е по-ниско от предлагането, което се потвърди още в първите работни дни на май. Тогава цената на предоставения за един ден левов ресурс падна под 2% на годишна база, а оборотите се повишиха до нормалните 70 млн. лева. Едноседмичните срокове се договаряха при около 2.8%, а цената на едномесечните гравитираше около 3.3 процента.На първичния пазар на държавни ценни книжа Министерството на финансите пласира успешно две емисии. Едната от тях е тримесечна и безлихвена. Аукционът за продажбата й се проведе на 29 април, а плащането на книжата стана на следващия ден. За обявените за продажба общо 12 млн. лв. номинална стойност бяха дадени заявки за 16.86 млн. лева. Достигнатата средна проста годишна доходност се повиши от 2.56 на предишния търг до 2.95 процента сега. Това е и новата стойност на основният лихвен процент, която е в сила от датата на емисията - 30 април. Втората реализирана на първичния пазар емисия ДЦК беше седемгодишна лихвоносна. Лихвените плащания ще стават на всеки шест месеца, начислявани при 5.875% на годишна база върху 100 лева номинал. Тя е от отворен тип и общото й количество от 120 млн. лв. ще се пласира чрез отделни траншове. Досега бяха продадени две части от по 20 млн. лв. всяка, като достигнатата средна годишна доходност при продажбата на първата беше 5.8%, а при втората - 6.07 процента. Проведеният сега аукцион от Българска народна банка за продажба на нови 20 млн. лв. номинал от тези книжа се състоя на 7 май, а плащането на придобитите книжа стана на 9 май. Регистрираните от Централната банка поръчки за участие бяха едва за 34.8 млн. лева. За сравнение - за книжата от първото и второто предложени количества се състезаваха съответно 77.85 и 49.65 млн. лева. Това обяснява и достигнатата сега по-ниска продажна цена, т.е. по-висока възвръщаемост от 6.23 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във