Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СТАНАХА ЕВРОПЕЙСКИ

Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки на българския междубанков паричен пазар вече плътно се доближиха до лихвените равнища, които достига търговията на овърнайт депозитите в евро на международните финансови пазари.От края на първото полугодие на 2003 г. лихвите по...
Facebook logo
Бъдете с нас и във