Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ СРИНАХА ЗАЕДНО С ДОЛАРА

Търговските ни банки разполагаха с 215 млн. лв. по сметки при БНБ на 20 юни, след като до средата на месеца юридическите лица плащаха на хазната ДДС, данък печалба и данък общини. Общата сума на левовите авоари, напуснали банковата система, надскочи 250 млн. лева. В резултат на получения дефицит на левове лихвените нива, при които се търгуваха овърнайт депозитните сделки, отскочиха до 23% на годишна база. От тази седмица паричният поток бавно, но сигурно започна да се прелива отново от бюджета към търговските банки. Левовите наличности, с които банките разполагат по сметките си в Централната банка, отново надминаха 300 млн. лв., а цената на овърнайт сделките се срина до 3 процента. В началото на седмицата междубанковата търговия започна при ниво от около 7.7 процента. Слабото предлагане, съчетано с все още незадоволеното търсене на левове, доведе до временно покачване на лихвените равнища и в сряда те надскочиха 9-те процента. В четвъртък сутринта еднодневните депозити се договаряха при 8%, а в петък паднаха до 3 процента. Едноседмичните срокове, които в началото на периода се търсеха при 8%, в края му се договаряха вече по 4 процента. Малкото месечни депозитни сделки бяха сключени при около 6 процента. Среднодневните обороти от 70 млн. лв. останаха стабилни през цялата седмица и са ясен сигнал за добре балансирана и спокойна междубанкова търговия с левов ресурс. Въпреки това продажбите на евро, които направи БНБ, подсказваха, че все още има незапълнено търсене на ресурс, а от това зависи ликвидността на банковата система. Доста банки предпочетоха да продават валута при курс купува на Централната банка от 1.94605 лв. за 1 евро, вместо да продължават да привличат необходимия им левов ресурс при относително високите лихви. В края на седмицата на междубанковия пазар еврото вече се търгуваше при по-високите нива от 1.949 лева. Основна причина за това може да се потърси във факта, че на 1 юли Министерството на финансите ще изплати на търговските банки и на техните клиенти натрупаните лихви по притежаваните от тях валутни ЗУНК облигации. Те се изплащат в левова равностойност, след което много от притежателите им ги превалутират отново в евро и в щатски долари.На 3 юли изтича срокът, до който търговските банки трябва да са регулирали сумите на салдата по сметките си в БНБ, съгласно изискванията на Наредба 21 за минималните задължителни резерви. От 1-во число на месеца започват и преводите към банките на средствата, необходими за изплащането на пенсии и социални помощи. В резултат на това левовата ликвидност в кредитните институции ще остане отлична, овърнайт левовите депозитни сделки ще се договарят при около 2% и цената на еврото ще поскъпне до над 1.95 лева. На 24 юни БНБ проведе поредния аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Емисията беше едногодишна, безлихвена, с обща номинална стойност от 20 млн. лева. За покупката им се състезаваха поръчки за 21.7 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност бяха съответно 4.97, 5.19 и 5.8 процента. На 1 юли ще се състои поредният търг за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Общата им сума, както обикновено, ще е 12 млн. лв. номинал. Средната им годишна доходност автоматично се приема за основен лихвен процент, който влиза в сила от датата на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във