Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЕ ОПИТОМИХА

Лихвените проценти по търгуван левов ресурс на междубанковия паричен пазар вече взимат пример от нивата по депозитите в евро от международните финансови пазари. В момента еднодневен депозит в евро на междубанковия пазар се търгува при около 2.1% на годишна база, а в левове - срещу 2.3 процента. Ресурс в евро за срок от една до две седмици се котира на близките нива от около 2.08%, докато левовите депозити, предвид на многократно по-ниската ликвидност, се колебаят в относително широките граници от 2.7 до 3.7 процента. При един поглед назад във времето се вижда, че преди една година еднодневните левови депозити през юни 2002 г. са се търгували при 7.25%, а тези в евро - при 3.25 процента. Още през първия работен ден от изминалата работна седмица левовата маса в банковата система се стопи с близо 50 млн. лв. (банките разполагаха с 336 млн. лв., когато отвориха сутринта). С изтичането на поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви (на 3-о число от месеца) лихвените проценти по най-търгувания еднодневен левов депозит на междубанков пазар бавно, но сигурно се повишаваха. В понеделник те бяха 1.9%, а в края на периода сделки вече се договаряха при 2.5 процента. Среднодневните обороти от 75 млн. лв. подсказваха, че търговията протича без каквото и да е напрежение при добър баланс на търсене и предлагане. Още през първите дни на новата работна седмица, в които започва новият период за регулиране на минималните резерви, търсенето ще намалее при нарастващо предлагане. То ще бъде провокирано най-вече от подобряващата се левова ликвидност в банковата система, породена от преводите за изплащане на пенсиите. Както обикновено, в рамките на първите две седмици от месеца банките ще получат над 260 млн. лева. Отличната левова ликвидност в банковата система ще допринесе за временно намаляване на лихвите по междубанковите еднодневни депозитни сделки, които вероятно ще се доближат до 1.5 процента. Предвид на ограничените финансови възможности на първичните дилъри на държавни ценни книжа изминалата седмица се отличава с много ниска активност на вторичния пазар на ДЦК. Под влиянието на повишаващата се доходност на книжата на световните финансови пазари десетгодишните ни облигации вече се търсеха при около 6.3%, след като допреди десетина дни сделка с тях можеше да се сключи на цена под 6 процента. Седемгодишните ценни книжа се търгуваха при около 5.5% годишна доходност. Петгодишни книги се търсеха при 5.2 процента. Предвид на факта, че Министерството на финансите спря емитирането на тригодишните държавни ценни книжа, засега те привличат инвеститори срещу 4.5 процента. На 28 юли Българската народна банка проведе аукцион за първична продажба на тримесечни съкровищни бонове. Както обикновено, предложеното от финансовото ведомство количество за пласиране беше 12 млн. лева. До участие в наддаването бяха допуснати заявки за 20.32 млн. лева. Достигнатата средна проста годишна доходност се установи на 2.52%, колкото беше и при проведения месец по-рано аукцион. В резултат на което действащият в момента основен лихвен процент от 2.52%, за чиято стойност автоматично се приема достигнатата доходност по тримесечните ДЦК, продължава да е в сила поне до 27 август, когато ще се плащат следващите книжа със същата срочност. На 4 август Централната банка ще проведе аукцион за продажба на част от останалото количество петгодишни държавни ценни книжа. Емисията е от отворен тип, като от общото й количество, което трябва да достигне 100 млн. лв. досега са продадени 25 млн. лева. Предлаганото за пласиране сега количество е 15 млн. лв., а оставащите 60 млн. лева номинална стойност ще се реализират до края на настоящата година и ще се олихвяват при 4.75 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във