Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ПО ЕВРОТО ДАДОХА ТОН НА СДЕЛКИТЕ

Цените на българските еврооблигации през изминалите седем дни се движиха в зависимост от лихвените нива по еврото и щатски долар. Поради понижението на лихвите с около 5 базисни пункта цените на облигациите се повишиха, като достигнаха съответно до 110.00 евро за облигациите с падеж 2010 г., 119.00 евро за облигациите с падеж 2013 г. и 123.25 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година. При тези високи нива част от инвеститорите предпочетоха да закрият позициите си в български еврооблигации при добра печалба.В края на периода цените на двете емисии от дългосрочни облигации слабо се понижиха, като търговията приключи на нива: 109.80 - 110.15 евро за емисията с падеж 2007 г.; 118.50 -119.00 евро за емисията с падеж 2013 г. и 122.75 - 123.50 щ. долара за емисията с падеж 2015 година. Спокойна беше търговията и с български брейди книжа. Цените на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) и по просрочени лихви (IAB's) продължават да се движат в границите между 99.75 и 100 щ. долара. През седмицата имаше предлагане на облигациите по просрочени лихви на цена 99.90 щ. долара за 100 щ. долара номинал. В момента интересът към закупуване на български брейди облигации е слаб. Търговията с ипотечни и корпоративни банкови облигации беше слаба през периода. Регистрираните на борсата сделки бяха само с облигации на ТБ Алианц България за общ номинал от 161 000 евро при доход между 5.12 и 5.20 процента.Понижението на лихвите по еврото се отрази и на вътрешните облигации, деноминирани в евро. Цените отбелязаха ново покачване, но поради липса на предлагане реалните сделки са за нищожни количества. Цените на емисията с падеж 2010 г. се движиха в рамките на 104.50 и 105.00 евро, а с падеж 2018 г. между 102.50 и 103.00 евро. Въпреки високите цени на двете емисии повечето от участниците на пазара предпочитат да не продават книжата си поради неяснота кога ще има нови аукциони за продажба на облигации, деноминирани в евро.Слабата активност на търговията със ЗУНК облигациите продължи и през тази седмица. Цените са непроменени на нива 91.00 - 93.00 щ. долара и 90.25 -91.00 евро, но на практика няма реална търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във