Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОТСКОЧИХА ИСТЕРИЧНО

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар отскочиха истерично, след като юридическите лица започнаха в края на май да плащат данък върху раздадения дивидент. Но този факт убягна от вниманието на част от участниците на пазара и ги свари неподготвени. Трябва да се припомни, че в края на предишния месец, отново в резултат на плащания на дължими за финансовата 2002 г. данъци, лихвените проценти по най-търгуваните овърнайт сделки достигнаха 80% на годишна база. За разлика от дилърите, финансовите институции, които имаха опит от миналата година, когато при същата ситуация овърнайт депозитните сделки се договаряха срещу 17%, се бяха подготвили и своевременно се запасиха с евро по сметките си в БНБ, които при нужда могат да продадат. В началото на работната седмица банковата система разполагаше с общо 350 млн. лв., които очевидно бяха недостатъчни за разплащанията с оглед на предстоящите данъчни отчисления. Тогава и цената на еднодневните депозитни и репо сделки се колебаеше около 0.5% на годишна база. Символичните количества, изтъргувани за срокове от една седмица и един месец, се договаряха при 2.5 и 3.5 процента. В сряда напрежението от неизвестността вече обземаше пазара. Тогава бяха направени и първите данъчни вноски, в резултат на което еднодневните периоди на междубанковия паричен пазар се котираха при 2 процента. Да се сдобиеш със заемни левови средства за срокове, надвишаващи едната седмица, вече беше немислимо. В четвъртък левовата маса в банковата система спадна до 280 млн. лв., с тенденция за нов спад през следващия работен ден, когато трябваше да се трансформират още поне 50 млн. лева. Буквално за минути лихвените нива по овърнайт депозитите истерично отскочиха до 15% в началото на работния ден. Единствено това, че търговските банки навреме продадоха евро на Централната банка с дата същия ден, стопира драстичното покачване на лихвите до ниво около 80% и повече. Вследствие на продажбите на евро салдата по сметките на търговските банки в БНБ с дата 29 май се увеличиха с над 50 млн. лв. и с още близо 70 млн. лв. през следващия ден.На 2 юни Българската народна банка ще въведе в експлоатация новата национална платежна система RINGS (подробности на стр. 6). Тогава клиентите на банките ще се сдобият с възможността за осъществяване на междубанкови преводи с дата същия работен ден, а банковите институции - с възможността за наблюдение в реално време на сметките си при БНБ. Най-важното обаче е, че банките ще получат и разрешение да извършват преводи в евро от сметките си в чуждестранни банки по сметки при БНБ с вальор същия ден и да използват дадената им вече възможност да ги продават на Централната банка със същия вальор. Това на практика означава, че сметките в чужбина в евро за броени часове могат да се трансформират в левове по сметка в БНБ. Този акт от страна на ръководството на Централната ни банка ще внесе спокойствие за левовата ликвидност на междубанковия пазар, ще установи и ниски европейски лихви. Наличието на достатъчно свободни левови средства в началото на периода допринесе за запазване на доходността по тримесечните държавни ценни книжа, които поради своята срочност се вписват в инструментариума на паричния пазар. Годишната им възвръщаемост е 2.96% (по депозит в евро в първокласна европейска банка могат да се получат 2.36 процента). Аукционът за продажбата им се проведе от Българската народна банка на 26 май. Общото количества, обявено за пласиране от Министерството на финансите, беше както обикновено 12 млн. лева. На 2 юни БНБ ще проведе аукцион за продажба на останалото количество петгодишни съкровищни облигации от отворен тип. Това е третият пореден търг за продажба на книжа от тази емисия. На 15 януари се продадоха 30 млн. лв. номинал при 5.53% доходност, а на 12 февруари - 25 млн. лв. при 5.49% доходност. Сега финансовото ведомство смята да пласира нови 20 млн. лв. номинална стойност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във